Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Lokale børn fra St. Louis

Billede | 15. februar, 2012

Lokale børn fra St Louis slutter sig til kystfiskernes protest mod udenlandske fiskefartøjer, der fisker deres fisk og den mad der ellers skulle på bordet.