Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens mest truede regnskove

Indonesiens regnskove er blandt verdens mest truede og hjem for en lang række dyre- og plantearter, der ikke findes andre steder. Den største trussel mod de unikke regnskove er, at jorden omlægges til palmeolieplantager, mens træet sælges som tømmer og papirmasse.