Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Lotte Kindt Larsen, DTU Aqua

Video | 8. marts, 2013

Lotte Kindt Larsen fra DTU Aqua arbejder med at nedbringe bifangster af marsvin i garnfiskeriet samt at undersøge, hvor og hvornår marsvinet bliver fanget. Hun fortæller at bestanden af marsvin i Nordsøen er nogenlunde stabil, i indre danske farvande er den nedadgående og i østlige Østersø er bestanden meget lille. Snart kommer der nye tællinger, så man med større sikkerhed kan sige, hvordan det går med marsvinene. Hun fortæller om en undersøgelse hvor en række garnfartøjer i danske farvande har kamera ombord, for at monitere om der er bifangst af marsvin i deres fiskeri.

De foreløbige resultater viser, at der er områder, hvor der forekommer flere bifangster af marsvin end andre. En løsning for at undgå bifangster er de såkaldte pinger, der kan sættes fast på garnene og som udsender lyde, der skræmmer marsvinene væk. Men pingere er ikke uden problemer, og der kan være problemer med at marsvinene vænner sig til lydene, og dermed ikke skræmmes væk eller at marsvinene søger væk fra et område, hvis der er for mange garn med pingere på. Der er også andre muligheder end pingere. I USA har man brugt lukkede områder, og i Sverige er der forsøg med skift til andre fiskemetoder. I Danmark har man på nuværende tidspunkt kun pingere som et reelt alternativ. 

Lotte Kindt Larsen fra DTU Aqua arbejder med at nedbringe bifangster af marsvin i garnfiskeriet samt at undersøge, hvor og hvornår marsvinet bliver fanget. Hun fortæller at bestanden af marsvin i Nordsøen er nogenlunde stabil, i indre danske farvande er den nedadgående og i østlige Østersø er bestanden meget lille. Snart kommer der nye tællinger, så man med større sikkerhed kan sige, hvordan det går med marsvinene. Hun fortæller om en undersøgelse hvor en række garnfartøjer i danske farvande har kamera ombord, for at monitere om der er bifangst af marsvin i deres fiskeri.

 

Seneste

Thumbnails  

Aktivister udstiller Gazproms 872 olieudslip

Video | 31. oktober, 2013 kl. 17:31

Mens olieselskabet Gazprom fortæller om sikkerhed på DTU i Lyngby, sænker aktivister fra taget et banner ned foran vinduerne. Budskabet om Gazproms sikkerhedsproblemer og miljøødelæggelser blev desværre skjult bag persienner, så teksten blev i...

Bubber søtter Greenpeace aktivister

Video | 25. september, 2013 kl. 14:03

Isbjørn går i land med opfordring til Villy Søvndal

Video | 8. maj, 2013 kl. 15:57

Se hvordan det forløb, da vi tidligere i dag på fredelig vis aktionerede for at vække den grønne politiker til live i Villy Søvndal.

#2thePole: Mission Fuldført

Video | 16. april, 2013 kl. 12:46

Efter en uge på isen har vores unge ekspeditionshold nået Nordpolen, hvor de ved en symbolsk ceremoni plantede flaget for fremtiden på havbunden sammen med navnene på 2,7 millioner mennesker fra hele verden, der ønsker Arktis beskyttet mod...

#2thePole: Expedition til Nordpolen

Video | 3. april, 2013 kl. 16:44

I starten af april tager en gruppe unge mennesker på en ekspedition til Nordpolen for at kræve området beskyttet. På vegne af millioner af mennesker vil de plante et flag for fremtiden på havbunden for at få erklæret det ubeboede område omkring...

1 - 5 af 118 resultater.