Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
179 resultater
 

Det gør Greenpeace

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:01

Greenpeace overvåger den illegale tømmerhugst, vi arbejder med etableringen af en fond, der skal sikre det økonomiske incitament for skovbevarelse samt arbejdet med at sikre oprindelige folks leveområder. Yderligere arbejdes der politisk i EU på...

Løsninger

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:00

Der er brug for mange løsninger for at beskytte regnskoven i Amazonas. En løsning på den hastige afskovning må både omfatte hensynet menneskerettigheder og bevarelsen af den biologiske mangfoldighed.Dette kan imidlertid kun lykkes, hvis...

Problem

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:00

Siden 1970’erne er der forsvundet et areal af Amazonregnskoven på størrelse med Frankrig. Alene i år 2000 blev der ødelagt næsten to millioner hektar af den brasilianske regnskov. En stigning på 15 % i forhold til det forrige år.

Afrikas regnskov

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:02

Regnskoven i Congo-bassinet er med en størrelse på tre gange Frankrig verdens andenstørste skov. Millioner af mennesker er afhængige af skoven for deres overlevelse og skoven er samtidig af exceptionel økologisk betydning. Men alt dette er under...

Greenpeace and the Deni

Rapport/dokument | 6. august, 2003 kl. 0:00

The Greenpeace and Deni story began in 1999 when Greenpeace discovered that WTK, the Malaysian logging giant, had purchased lands that overlapped with the Deni territory in the Brazilian Amazon. Due to its record as a global forest destroyer...

Deni Introduction

Rapport/dokument | 6. august, 2003 kl. 0:00

Greenpeace is well known for exposing problems, naming polluters, bearing witness and forcing change to industrial and even social practices in order to increase environmental protection. But why has Greenpeace been involved for over four years...

EU's ministre afviser strammere lovgivning om ulovlig skovhugst

Pressemeddelelse | 15. december, 2009 kl. 0:00

Mens forhandlingerne i København om at begrænse de globale klimapåvirkninger fra skovrydning, som bidrager med op til 20 % af de globale udslip af drivhusgasser, blokerede landbrugs- og fiskeriministrene på Rådsmødet forslag til forbedring af et...

Det gør Greenpeace

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:03

Greenpeace arbejder politisk på at sikre regnskoven i DR Congo. Dette omfatter bl.a. en global klimafond, der skal gøre det økonomisk rentabelt for ulandende at drive bæredygtigt skovbrug. Samtidig må den internationale handel med illegalt tømmer...

Løsning

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:02

Det er absolut nødvendigt, at de eksisterende lovligt udstedte skovhugsttilladelser bliver revurderet af myndighederne i DR Congo. Samtidig må importlande sikre sig, at de har den nødvendige lovgivning omkring import af illegalt fældet tømmer.

Problem

Side | 15. oktober, 2010 kl. 15:02

Regnskoven i DR Congo breder sig over 86 millioner hektar, hvilket svarer til 40 procent af landets samlede areal. Omkring 70 procent, eller 60 millioner hektar, af regnskoven er truet af skovhugst. Imellem 2000 og 2005 mistede DR Congo over 1,5...

1 - 10 af 179 resultater.

resultater pr side
10 | 20 | 50