Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Landsret: Greenpeaces bevismateriale i orden

Nyhed - 18. oktober, 2011
I fredags og i dag er to afgørende ting sket i sagen om Gilleleje-fiskerne.

Østre Landsret gav fredag byretten medhold i, at det materiale, som Greenpeace sidste år fremskaffede ved at sætte sporingsudstyr på fiskefartøjer fra Gilleleje, og som afslørede ulovligt fiskeri i et fredet område i Kattegat, godt kan bruges som bevismateriale i retten.

Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace siger:

”Vi har hele tiden stået inden for vores materiale og er selvfølgelig glade for, at Landsretten nu har slået fast, at det kan bruges som del af bevismaterialet og indgå i kommende retssager om systematisk og omfattende ulovligt fiskeri fra Gilleleje havn.”

Nyeste udvikling er, at den første af de fiskere, som Greenpeace sporede, i dag blev dømt af retten i Helsingør og måtte gå derfra med en bøde på 50.000 kr. for 20 fangstture i det totalfredede områder samt konfiskeret fangstværdi på 259.872,12 kr.

Fiskerikontrollen blev opmærksom på det ulovlige fiskeri pga. oplysninger fra Greenpeace, men bevismaterialet fra Greenpeace indgik dog ikke i sagen mod denne fisker.

”Selv om vores GPS data har hjulpet med til at sætte en foreløbig stopper for ulovligt fiskeri, er problemerne i Kattegat stadig enorme. Bestanden af torsk er stadigvæk alarmerende lav, og naturen i Kattegat smadres stadigvæk af de mange trawlere, der fisker lovligt i Kattegat," siger Hanne Lyng Winter.

Tilbage i august 2010 afslørede DR, hvordan Greenpeace ved hjælp af sporingsudstyr kunne vise, at flere fiskefartøjer fra Gilleleje havn fiskede inde i et område af Kattegat, der ellers er fredet. Fredningen er sket for at beskytte den truede torskebestand.

Sporingerne blev i en række tilfælde desuden suppleret med kameradokumentation, der viste flere fartøjer med trawlet i vandet i det fredede område. 25. august 2010 afleverede Greenpeace alt materiale til fiskerikontrollen i Roskilde, der kort derefter sendte den første sag til politiet i Roskilde.

De øvrige sigtede i sagen om ulovligt fiskeri i det fredede område ventes at komme for retten i løbet af 2011.

I januar 2011 fulgte yderligere 10 sager delvist baseret på Greenpeaces materiale.

Se dommen over den første fisker her.