Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Vi melder Sverige til EU

Nyhed - 27. oktober, 2011
Greenpeace har i dag meldt den svenske regering til EU-Kommissionen for i årevis at have forsømt nødvendige reguleringer af fiskeri i beskyttede Natura 2000-områder. Anmeldelsen kan ende med, at Sverige kommer for EU-domstolen.

Sten beskytter Fladen og Lille Middelgrund

Sverige skal som alle andre EU-lande ifølge EUs Habitatsdirektiv beskytte udvalgte naturområder og dyreliv i havet, men det er ikke sket. Det er primært overgødning og et destruktivt trawlfiskeri, der er skyld i ødelæggelse af havområderne. Et tydeligt eksempel er Natura 2000-områderne Fladen og Lille Mellemgrund i Kattegat, hvor Sverige siden december 2004 har brudt med EU-miljølovgivning ved ikke at forhindre ødelæggende fiskeri. I sommeren 2009 beskyttede Greenpeace dele af de områder med sten, der forhindrer bundtrawl, men den svenske regering har ikke fulgt op med politisk handling.


I Danmark følger Greenpeace den svenske sag med stor bevågenhed, eftersom det samme problem gør sig gældende her til lands. Præcist som Sverige lever Danmark heller ikke op til sit EU-ansvar. Og derfor bliver den natur, der burde være beskyttet, fortsat ødelagt. Det er simpelthen alt for dårligt, at der ikke er sket større fremskridt siden direktivet blev indført i 1992, siger havbiolog i Greenpeace, Hanne Lyng Winter.