Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Amerikanske landmænd advarer EU: Hold jer væk fra GMO

Nyhed - 23. oktober, 2012
Ny rapport dokumenterer, at dyrkning af GMO-afgrøder i EU vil betyde op til 16 gange så højt forbrug af Roundup. Amerikanske landmænd advarer danske kolleger mod GMO.

 

26 GMO-afgrøder afventer EU’s tilladelse til dyrkning i Europa og svaret bør være et rungende nej, hvis det står til den uafhængige, amerikanske forsker Dr Charles Benbrook. I en ny undersøgelse advarer han mod drastiske stigninger i brugen af Roundup, hvis de 19 herbicid-tolerante og 13 glysofat-tolerante afgrøder godkendes til dyrkning i EU. En godkendelse vil kunne bringe GM-afgrøder ud på markerne i EU allerede i 2013.

”Rapporten er den første prognose, der viser, hvilke mængder sprøjtegift vi får med i købet, hvis vi godkender GMO til dyrkning i Europa. Så jeg håber, EU Kommissionen læser hver en linje. For de fleste er enige om, at det sprøjteniveau vi har i dag, allerede er et problem. Derfor bør denne nye viden blive det sidste søm i kisten for GMO-afgrøder på europæiske marker,” siger Dan Belusa, GMO-medarbejder i Greenpeace.

Rapporten bygger på massive erfaringer i USA, hvor virkningerne er forholdsvist godt dokumenteret og gør samtidig op med påstanden om, at gensplejsning nedbringer forbruget af sprøjtemidler. For GMO-majs vil brugen af glyfosat, der er den aktive ingrediens i bl.a. Roundup, blive 11-doblet. Der vil ske en femdobling, når det gælder GMO-sukkerroer og hele 16 gange så meget, når det gælder GMO-soja. Samlet vil landbrugets forbrug af pesticider blive mere end fordoblet i EU henover de næste ti år, hvis de 26 GMO-afgrøder godkendes.

Landmænd kører oftere ture med sprøjten

For at slå det resistente ukrudt ihjel, svarer landmændene – som Benbrook påpeger – igen ved at køre oftere ud for at sprøjte markerne, og samtidig bliver opløsningen gradvist kraftigere.

Bioteknologivirksomheder som Monsanto og Dow AgroSciences har svaret igen ved at udvikle nye genmodificerede afgrøder, der er endnu mere modstandsdygtige over for stærkere og mere giftige ukrudtsmidler, såsom 2,4-D og Dicamba. Som følge heraf bliver landmænd de facto stavnsbundet i sprøjtemiddelmøllen og bruger bekæmpelsesmidler, der skal sprøjtes mere af, og er mere giftige, påpeger rapporten.

”I USA kæmper landmænd allerede for at forsøge at sprøjte sig ud af det hjørne, de er bakket ind i.  Den udbredte brug af sprøjtegifttolerante GMO-afgrøder i USA har udløst fremkomsten af superukrudt. Der er nu over tyve ukrudtsarter, der har udviklet modstandskraft overfor glyfosat. På gårdniveau er resultatet stigende produktionsomkostninger og har medført øget brug af sprøjtemidler og brug af kraftigere miljøgifte for at modvirke tab i udbyttet,” siger professor Charles Benbrook, Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources på Washington State University

Resistent ukrudt breder sig hastigt

Et af de store problemer ved udbredt brug af genetisk-manipulerede afgrøder med resistens over for sprøjtemidler, er den hastigt accelererende fremkomst af ukrudt, der også bliver resistent over for glyfosat.

Ifølge rapporten opdagede man den første dokumenterede resistente ukrudt i USA i 2000. Det var den ”Canadiske” Bakkestjerne. Fire år senere var der fem dokumenterede sager. I dag er der 23 glyfosat-resistente arter af ukrudt.

De resistente ukrudtsarter breder sig så hastigt, at selv data rapporteret til Dow AgroSciences i 2010 tyder på, at over 12 mio. hektar af landbrugsjord var kontamineret med modstandsdygtige ukrudtsarter. Samlet set er arealet 37 mio. hektarer, når det kommer til de største ukrudtsarter.

Markante prisstigninger

Men det er ikke kun modstandsdygtige ukrudtsarter de amerikanske landmænd advarer om. Mange landmænd vil også blive ramt hårdt på økonomien. Priserne på genmodificerede, resistente afgrøder forventes at stige markant sammenlignet med konventionel såsæd, hvis de bliver tilladt i EU. I USA er teknologigebyrerne, som påføres ved genmodificerede afgrøder, steget langt mere end dem, der vedrør konventionel såsæd.

Samtidig tvinger genmodificerede, resistente afgrøder landmændene til at købe nyt såsæd hvert år. I USA har Monsanto med succes sagsøgt landmænd for at genbruge sæden fra sidste år som dette års såsæd. Imens vil udbuddet af konventionel såsæd begrænses. En udvikling, der ifølge rapporten er særdeles bekymrende.

Læs hele rapporten her