Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace frifundet for ulovlig indtrængen

Nyhed - 16. januar, 2012
Greenpeace og kampagnemedarbejder Sebastian Ostenfeldt er i dag ved Retten i Helsingør blevet frifundet for anklagen om husfredskrænkelse § 264 mod fem fiskefartøjer i Gilleleje.

Dommeren lagde i afgørelsen vægt på, at det netop var på grund af disse GPS-sendere, at Greenpeace kunne afsløre det ulovlige fiskeri, og at det er takket være Greenpeace, at der er blevet rejst sag mod fiskerne og det ulovlige fiskeri er ophørt.

”Det er en lettelse og en glæde, at dommeren i dag valgte at lægge vægt på det arbejde, som en håndfuld Greenpeace-aktivister udførte sidste sommer. De afslørede systematisk piratfiskeri i et totalfredet torskeområde i Kattegat og fik ikke blot stoppet piratfiskeriet, men også skubbet til det politiske system, så der kom mere kontrol i området og hårdere sanktioner” siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, der var i retten i Helsingør i dag.

Greenpeace’ placerede GPS-sendere i forsommeren og sommeren 2010 på fem fiskerfartøjer i Gilleleje Havn og afslørede piratfiskerne på tur efter tur ind i Danmarks eneste fredede torskeområde. Resultaterne fra overvågningen og filmoptagelser blev vist første gang på DR1 d. 24. august 2010. Siden meldte Fiskeridirektoratet – nu NaturErhvervstyrelsen – de fem fiskere samt yderligere fem fiskere fra Gilleleje til politiet. Fire af de ti sager har været for retten og alle fire er dømt, men idet både forsvarer og anklager har appelleret til landsretten, er behandlingen af de resterende seks sager udskud til Landsrettens domme.