Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Marks & Spencer fjerner farlige kemikalier fra tøj

Nyhed - 25. oktober, 2012
Detail-giganten Marks & Spencer (M&S) har givet tilsagn om at eliminere alle udledninger af farlige kemikalier i hele deres forsyningskæde og produkter i 2020. Det sker, som et svar på Greenpeace "Detox"-kampagnen.

"M&S sætter en ny standard i at vise sandt lederskab på spørgsmålet om at stoppe giftig vandforurening i tøjproduktionen. Det er nu op til andre mærker at optrappe og gøre en ambitiøs indsats for giftfri produktion," siger kemimedarbejder i Greenpeace, Erik Albertsen

Efter Greenpeace’ Detox-kampagne er M&S nu det syvende brand, der forpligter sig til at fjerne udslip af alle farlige kemikalier i hele forsyningskæden og produkterne. Forpligtelsen kommer i forlængelse af, at H&M i sidste måned også fulgte Greenpeace’ opfordring til at udfase alle perflourinerede stoffer (PFC). M&S vil udfase alle PFC-stoffer senest 1. juli 2016.

"M&S' initiativ til at eliminere denne kemiske gruppe sender et klart budskab til tekstilindustrien om, at det er på tide at udfase denne farlige og hormonforstyrrende gruppe af kemikalier og erstatte det med sikre alternativer,"siger Erik Albertsen

I 2011 identificerede Greenpeace forbindelser mellem en række større tøjmærker og tekstilfabrikker i Kina, hvor der bliver udledt farlige kemikalier i floderne under tekstilproduktionen. Greenpeace’ Detox-kampagne arbejder for at stoppe forureningen af vores vand med kemikalier fra tekstilproduktion.