Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Aktion mod islandsk hvalkød i Hamborgs havn

Nyhed - 5. juli, 2013
Aktivister i gummibåde ledsager i dag containerskibet Cosco Pride, hvor lasten blandt andet består af seks containere med finhvalkød, der skal sejles til Japan.

Finhvalen er opført på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s rødliste over truede arter og international handel med finhvaler og truede arter er forbudt ifølge konventionen om handel med udrydningstruede dyr og planter CITES.

”Island jager udelukkende finhvalen med eksport til Japan for øje, så shippingselskabernes villighed til at transportere kødet det halve af kloden rundt er altafgørende for, at landet kan fortsætte sin enegang,” siger hav- og fiskerimedarbejder Sune Scheller fra Greenpeace. ”EU bør lukke det smuthul i lovgivningen, der gør, at det er tilladt at sende hvaler via europæiske havne. Det er helt uacceptabelt og en trussel mod hvalerne og bør lukkes øjeblikkeligt.

Kødet fra den seneste islandske fangst af finhvaler i 2010 blev forarbejdet til japansk luksus-hundemad.

8. juli 2013

Greenpeace-aktivister ligger i gummibåde foran containerskibet Cosco Pride, fordi lasten blandt andet består af seks containere med finhvalkød, der skal sejles til Japan.