Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Anne Mie står til tre måneder mere i fængsel

Nyhed - 15. november, 2013
De tredive, der er tilbageholdt i Rusland efter en fredelig protest mod Gazproms risikable olieboringer i Arktis, modtager i disse timer indkaldelser til retsmøder i starten af næste uge.

15. november 2013

 

Den russiske anklagemyndighed kræver forlængelse af varetægtsfængslingen af Anne Mie Roer Jensen og de 29 andre fra Greenpeace-besætningen med yderligere tre måneder. Greenpeace-skibet med de 30 ombord blev kapret af bevæbnede kystvagter d. 19. september, og de har været tilbageholdt siden.

”Det er helt forrykt at forlænge varetægtsfængslingen af Anne Mie for en forbrydelse, hun og de 29 andre aldrig har været i nærheden af at begå. Aktivisterne udførte en fuldstændig fredelig protest for at skabe opmærksomhed om miljøødelæggelserne i Arktis, og anklagerne om pirateri og hooliganisme har ikke hjemmel i hverken russisk eller international lovgivning. Det vil vi gøre alt for, at dommerne vil kunne se, når Anne Mie og de 29 andre skal i retten næste uge. Anne Mie har allerede været berøvet sin frihed 58 dage for længe, og hun og de andre skal løslades øjeblikkeligt, ” siger Jon Burgwald, arktisansvarlig hos Greenpeace.

I Danmark vokser det politiske pres for at få de russiske myndigheder til at ophæve anklagerne og løslade fangerne. Folketingsgruppen hos Enhedslisten og næsten alle folketingsmedlemmer i SF har understrevet en solidaritetserklæring, der understreger, at protesten mod Gazprom fandt sted på fredelig vis.

Under et ministermøde i Indien bragte den fungerende udenrigsminister, europaminister Nick Hækkerup (S), for første gang sagen op på regeringsniveau. I en samtale med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, gjorde Nick Hækkerup opmærksom på behovet for en retfærdig behandling.

”Det er glædeligt, at udenrigsministeriet med Nick Hækkerup i spidsen nu bringer sagen op på højt politisk niveau. Anne Mie og besætningen er samvittighedsfanger, og der er ingen tvivl for mig om, at fængslingen er politisk motiveret. Jeg opfordrer Nick Hækkerup til at holde kritikken og presset oppe, fordi det har afgørende betydning for fangernes muligheder for løsladelse. Det skal ikke lykkes at gennemføre så lang tids fængsling af åbenlyst uskyldige mennesker,” siger Jon Burgwald.

Greenpeace sætter bure op i morgen i København og Århus for at give folk mulighed for at træde ind i buret og udtrykke deres støtte til de fængslede.