Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Atomaffald skal ikke deponeres på Bornholm

Nyhed - 9. oktober, 2013
Vi har sendt et brev ud til en tredjedel af bornholmerne. Det gør vi som en måde at samle penge ind på, fordi vi er 100 procent afhængige af private bidrag for at kunne lave vores miljøarbejde.

9. oktober 2013

 

I brevet fortæller Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace, om sit arbejde med at sikre, at atomaffaldet fra Forskningscenter Risø bliver ved Risø og ikke placeres andre steder i Danmark. Efter seks kommuner blev udpeget som mulige modtagere af affaldet er det en historie, der har modtaget en del medieopmærksomhed.

Paradisbakkerne på Bornholm er et af de seks steder, der er i spil som sted til at oprette et depot. Den løsning har Greenpeace - på linje med Bornholm Mod Atomaffald (BOMA) - hele tiden arbejdet imod.

Siden det i 2003 kom på tale i Folketinget at deponere atomaffald i Danmark, har Greenpeace arbejdet med to klare krav til politikerne. For det første skal det radioaktive affald deponeres i nærheden af Forskningscenter Risø. For det andet skal atomaffaldet deponeres i et såkaldt ”reversibelt” depot, der er et slags mellemlager oven på jorden.

Til forskel fra et slutdepot kan man med et mellemlager tage affaldet ud af depotet igen, ”hvis det viser sig, at affaldet påvirker det omgivende miljø på uforudsete og uacceptable måder, ” som Tarjei Haaland skriver i et høringssvar fra 2007.

Hvis du også har lyst til at støtte os, men ikke har modtaget et brev, kan du gøre det her.