Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Dansk atomaffald bør blive ved Risø

Nyhed - 8. oktober, 2013
Inden længe skal regeringen beslutte, hvordan og hvor de 5.000-10.000 ton radioaktivt affald fra Risø skal opbevares. Greenpeace kræver, at affaldet bliver ved Risø og deponeres i et mellemlager oven på jorden.

Seks områder i Danmark er i spil, når regeringen inden længe skal vælge en opbevaringsløsning for det radioaktive affald på Forskningscenter Risø.

Områderne, der er blevet udpeget som geologisk egnede til slutdeponering af atomaffaldet, er: Thyholm, Thise, Skive Vest, Kerteminde, Bornholm og Lolland. Sidst på året skal de seks områder efter regeringens plan snævres ned til to.

Advarer mod "ude af øje, ude af sind" løsning

Greenpeace har fulgt sagen om affaldet siden 2003, da den første gang blev nævnt i Folketinget, og advarer kraftigt mod at vælge slutdeponering:

- Vi fraråder på det stærkeste, at man vælger en "ude af øje, ude af sind" løsning og graver atomaffaldet ned under jorden i et slutdepot. Ved at vælge at opbevare affaldet oven på jorden i et mellemlager, kan man bedre holde øje med det og undgå ulykker, før det er for sent.

Det radioaktive affald på Forskningscenter Risø stammer fra 50 års forskning i atomkraft. Det består hovedsageligt af lav- og mellemaktivt affald, der de kommende 300 år skal opbevares sikkert, så radioaktive stoffer ikke slipper ud til skade for mennesker, dyr og natur.

I 2001 blev den sidste af Risøs tre reaktorer taget ud af drift, og efterfølgende blev det besluttet, at atomanlæggene skulle rives ned.

- Vi har fra starten sagt, at vi mener, affaldet bør blive ved Risø. Kun på den måde undgår man en lang transport med strålingsfare for omgivelserne, siger Tarjei Haaland, der er klima- og energiekspert i Greenpeace.

8. oktober 2013 Protest i Tyskland mod det underjordiske atomaffaldsdepot Asse, hvor myndighederne valgte en "ude af øje, ude af sind løsning". Nu har man opdaget, at der siver grundvand ind i lageret, og at radioaktiv stråling er begyndt at lække.