Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Exit for GMO er stor nyhed for miljøet

Nyhed - 29. maj, 2013
Slut med GMO-afgrøder i Danmark. Kemigiganten Monsanto har besluttet at droppe forsøgene med gensplejsede afgrøder. En glædelig nyhed for miljøet i Danmark, men der er fortsat mange grunde til at arbejde mod GMO på globalt plan, hvor Monsanto stadig har offensive planer.

I dag er en vigtig dag i arbejdet mod gensplejsede afgrøder i den danske jord.
Det er kommet frem, at den amerikanske fødevaregigant Monsanto nu stopper forsøgene med GMO-afgrøder – gensplejsede – i Danmark og det meste af Europa.

Monsanto tager hermed konsekvensen af, at der mangler opbakning til GMO-afgrøder i denne del af verden.

”Det er en glædelig nyhed, at Danmark nu er GMO-frit på afgrøderne – for landbruget, miljøet og borgerne. Monsanto har i over 15 år arbejdet agressivt på at tvinge europæiske landmænd til at dyrke GMO. Greenpeace har lige så længe kæmpet for at forhindre udsættelsen af GMO i naturen, så det er meget glædeligt, at Monsanto endelig trækker stikket på deres GMO-planter,"siger Dan Belusa, GMO-medarbejder hos Greenpeace.

Den primære risiko ved at udsætte GMO i miljøet er, at GMO-planterne på sigt spreder sig til alle beslægtede arter.

De fleste af Monsantos GMO-afgrøder er gensplejset til at kunne overleve hyppig sprøjtning med ukrudtsgiften Roundup, der også produceres af Monsanto. Det var denne type Roundup GMO-majs, som Monsanto dyrkede på forsøgsmarker i Danmark.

Hvis den var blevet godkendt til kommerciel dyrkning i EU, ville det, ifølge fremskrivninger fra amerikanske landmænds erfaringer, have medført en tidobling af Roundup-forbruget i forhold til i dag. Derfor er det en sort sky, der nu letter over det danske landbrug. Det nuværende forbrug af Roundup skaber allerede forureningsproblemer i vores grundvand, forklarer Dan Belusa.

"Der er absolut intet tab for moderne planteforædling at droppe gensplejsningen, der er en forældet teknologi. Det svarer til at begræde, at vi ikke længere bruger VHS-videobånd. GMO-landbrug har kun medført øgede omkostninger, øget giftforbrug og faldende udbytter. I dag er der langt mere effektive og billigere metoder til planteforædling, som i modsætning til gensplejsning faktisk leverer resultater,"siger han.

29. maj 2013

 

Der er fx Marker Assisted Selection (MAS), der modsat GMO ikke manipulerer med generne og faktisk lykkes med højere udbytte samt modstandskraft overfor sygdom, tørke og oversvømmelse.

Selv om Monsanto nu har lagt GMO-forsøgene ned i Danmark, er virksomheden stadig en stor global spiller, der langt fra har indstillet jagten efter mere dominans over landbruget. Monsanto har ikke trukket sine GMO-ansøgninger tilbage i EU, og hvis virksomheden får EU-godkendelse, står det dem frit for at dyrke GMO i hele EU.

"Lige nu er der grund til at være lettede i Danmark, men det skal ikke være en sovepude. Den glædelige udmelding fra Monsanto bør derfor være lejlighed til at etablere et forbud mod GMO i Danmark," slutter Dan Belusa.

NaturErhvervsstyrelsen, der sammen med Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for GMO-forsøg, har bekræftet, at der nu ikke længere er igangværende test i Danmark. Men der er dog principelt stadig mulighed for nye ansøgninger om forsøg på de danske marker.