Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Farlig luft – hvad der ender i dine lunger på en dårlig dag i Beijing

Nyhed - 29. maj, 2013
Kina kolossale kulforbrug er en stor trussel mod befolkningens helbred, og bidrager samtidigt i alvorlig grad til de klimaforandringer, som truer hele Jordens fremtid.

Du har måske oplevet luftforurening før, men aldrig i denne grad. Den farlige luft i Kinas hovedstad, Beijing, sender et kraftigt advarselssignal til landets politikere og til andre lande om de menneskelige konsekvenser ved at basere sin energiproduktion på kul.

I december og januar nåede luftforureningen nye højder i Beijing, og det førte til en tredobling af hospitalsindlæggelser grundet luftvejssygdomme.

28. maj 2013 En af de 16 frivillige med apparatet, der efterligner et menneskes vejrtrækning.

 

"Greenpeace fik i den periode 16 frivillige til at have et særligt apparat fastgjort til deres tøj døgnet rundt," fortæller Harri Lammi, der er rådgiver for Greenpeaces kampagne mod kul i Kina.

Apparatet efterligner et menneskes vejrtrækning gennem et mundstykke, der blev placeret i nærheden af den frivilliges hoved. Apparatet opfanger de partikler, som findes i luften og havner i personens  lunger, i et filter, som senere kan sendes til et laboratorium for analyse.

Noget af det første Greenpeace i Beijing opdagede, da de startede undersøgelsen, var, at apparatet faktisk gør det muligt at se forureningen. Filteret viser de giftige partikler, som kommer ind i ens lunger, hvis man opholder dig blot en enkelt dag i Beijing.

Så kom resultaterne fra laboratoriet. Arsen, kviksølv, bly og selen… en neurotoksisk (indeholdende nervegift) og kræftfremkaldende cocktail. Resultaterne giver et fingerpeg om årsagerne til Kinas epidemi af lungekræft.

28. maj 2013 Partikelfilteret viser forureningen fra en 24 timers hverdag i Beijing – det er hvad der ender i dine lunger på en dårlig dag i Kinas hovedstad.

 

Kul bag 20 % af lungekræft i Kina

FN's sundhedsorganisation WHO offentliggjorde for nylig resultaterne af en større undersøgelse af, hvad der gør os syge, og pegede på luftforurening som verdens største miljørelaterede sundhedsrisiko. Undersøgelsen vurderede, at luftforurening er årsag til 20 % af alle tilfælde af lungekræft i Kina.

Det fokus, som Greenpeace har været med til at skabe på de katastrofale konsekvenser af luftforureningen, har lagt pres på Kinas politiske system. Kul er en af de største kilder til de giftige partikler, som Greenpeace Beijing målte i luften. Inden for en afstand af 600 km fra Beijing afbrændes der mere kul end i hele USA.

"Hvis Kina skal gøre sig håb om at nedbringe sin luftforurening, er landet nødt til at tage fat om problematikken omkring sit massive kulforbrug," siger Harri Lammi. "Lige nu planlægger Kina gigantiske ekstrainvesteringer i kulkraft, som hvis de gennemføres, vil øge landets CO2-udslip med mindst 1.400 millioner ton om året. Det vil være katastrofalt for den kinesiske befolknings helbred og for hele Jordens klima."

Hjælp Greenpeace med at begrænse Kinas kulekspansion ved at give et bidrag allerede i dag. Støt her.