Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

GMO piner jorden og skaber mistrivsel hos danske svin

Nyhed - 5. juni, 2013
DR-programmet Kontant viste tirsdag aften, at landmændenes brug af gensplejset foder (GMO) har alvorlige konsekvenser for dyrenes trivsel. Danmarks import af gensplejset sojafoder forårsager afskovning i Sydamerika, øget giftforbrug og sundhedsproblemer. Greenpeace bifalder derfor, at fødevareministeren nu vil undersøge effekterne ved at droppe det i dansk landbrug.

I sidste uge kom det frem, at kemigiganten Monsanto dropper sine forsøg på at indføre gensplejsede afgrøder i Danmark og det meste af Europa. Men det danske landbrug importerer fortsat enorme mængder GMO-soja til dyrefoder fra Sydamerika.

DR dokumenterede i Kontant tirsdag aften d. 4. juni de skadelige virkninger ved GMO-foder. Programmet fulgte svineproducent Ib Borup Pedersen og ægproducent Claus Storgård Nielsen, der har lagt GMO-foderet på hylden.

De har begge oplevet direkte forbedringer i dyrenes trivsel og sundhed, reduceret forbrug af antibiotika og hermed større økonomiske fortjenester. Hos både søer og høns blev forekomsten af diarré reduceret betydeligt.

5. juni 2013

GE Painting Action to Expose Field of GMO Maize © Greenpeace / Vincent Rok

 

”Det direkte blik ind i staldene gør det lysende klart, at GMO ikke alene skader miljøet, men også dyrenes sundhedstilstand. Der har længe været gode grunde for dansk landbrug til at droppe GMO-foderet. Det er veldokumenteret, at GMO-afgrøderne forøger brugen af sprøjtegifte og dermed skaber alvorlige miljø- og sundhedsproblemer i Sydamerika, hvor GMO-foderet dyrkes. Landbruget har hidtil argumenteret for GMO, fordi det er lidt billigere. De to landmænds erfaringer viser nu, at GMO-foderet faktisk forringer økonomien i landbruget,” siger GMO-medarbejder hos Greenpeace, Dan Belusa.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) lovede i udsendelsen, at hun vil undersøge, om de to landmænds positive erfaringer kan overføres til resten af landbruget. Greenpeace bifalder udmeldingen.

”Det vækker forundring, at dele af dansk landbrug fortsat anvender GMO-foder - med argumentet om, at det er billigere – og lukker øjnene for de negative konsekvenser, når vi kan se, at jorden bliver forpint af sprøjtegifte, og dyrene mistrives. Det er på høje tid, at vi ser politisk handling, der baner vej for et sundere, GMO-frit landbrug. Første skridt er at få en dansk undersøgelse af de positive resultater ved at stoppe for GMO ,” siger Dan Belusa.

Se Greenpeace-videoen om resultaterne med GMO-frit foder:

Ib Borup Pedersen og Claus Storgaard Nielsen har tidligere præsenteret deres positive erfaringer ved GMO-frit foder under et Greenpeace GMO-seminar.