Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace inviterer til konference om skånsomt fiskeri

Nyhed - 21. januar, 2013
Skånsomt fiskeri med blandt andet garn og kroge står for en stadig faldende del af fangsterne i det kommercielle fiskeri, og fisken fanges derfor i stadig større grad af fartøjer, der benytter bundslæbende fiskeredskaber.

Miljøministeriet konkluderede i foråret 2012, at en af de vigtigste årsager til, at der ikke er god miljøtilstand i de danske havområder blandt andet skyldes fiskeri med bundslæbende redskaber. Ifølge flere forskere er der til gengæld en høj biodiversitet og en stabil torskebestand i Øresund, hvilket skyldes det trawlforbud, der har været i sundet siden 1932.

Derfor inviterer Greenpeace alle interesserede til konference den 20. februar på Nationalmuseet.

Målet med konferencen er at søge svar på spørgsmålet om et skift til skånsomt fiskeri bør være et værktøj i bestræbelserne på at opnå et bæredygtigt fiskeri og en bedre biodiversitet.

 

Program:

09.30 – 10.00: Kaffe og registrering.

10.00 – 10.05: Velkommen v/ Hanne Lyng Winter, Greenpeace.

10.05 – 10.20: Oplæg om Øresunds natur og dyreliv v/ Jens Peder Jeppesen, Akvariechef, Øresundsakvariet.

10.20 – 10.35: Oplæg om bifangst af marsvin i garnfiskeriet og mulige løsninger v/ Lotte Kindt-Larsen, DTU-Aqua

10.35 – 11.00: Præsentation af resultaterne i rapporterne: "How We Fish Matters: Addressing the Ecological Impacts of US & Canadian Fishing Gear " v/Susanna Fuller, PhD, Ecology Action Centre, Canada.

11.00 – 11.10: Oplæg om den danske regerings arbejde og målsætning om skånsomt fiskeri v/fødevareminister Mette Gjerskov (S).

11.10 – 11.30: Mulighed for spørgsmål fra salen til fødevareminister Mette Gjerskov (S), Susanna Fuller, Lotte Kindt-Larsen samt Jens Peder Jeppesen

.

11.30 – 11.50: Kaffepause.

11.50 – 12.15: Præsentation af resultaterne i artiklen: “Small versus large-scale, multi-fleet fisheries: The case for economic, social and environmental access criteria in European fisheries” v/Aniol Esteban, New Economic Foundation, England.

12.15 – 14.00: Paneldebat og spørgsmål fra salen. I panelet deltager ud over oplægsholderne, Thomas Danielsen, fiskeriordfører (V), Lone Loklindt, Miljøordfører (RV), Torben Hansen, Miljøordfører (S), Michael Andersen, Biolog, Danmarks Fiskeriforening, Max Christensen, garnfisker fra Øresund, Steen Gade, fiskeri- og miljøordfører (SF), Per Clausen, miljø- og fødevareordfører (Enh.).

Ordstyrer: Paula Larrain.

Efter konferencen vil der blive serveret en let anretning af skånsomt fanget fisk - tilberedt og serveret af Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg.

Tid og sted: 20. februar 2013. 09.30 – 14.30 Biografteateret, Nationalmuseet. Indgang ad Hovedindgangen, Ny Vestergade 10.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest dagen før, dvs. 19. februar til: 

Andet: Oplæg fra Susanna Fuller samt Aniol Estaban vil foregå på engelsk. Resten af konferencen vil foregå på dansk.