Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Knebent ja til lille fremskridt for EU's kvotesystem

Nyhed - 4. juli, 2013
Et knebent flertal i EU-Parlamentet onsdag sagt ja til forslaget fra EU-Kommissionen om at tilbageholde 900 millioner kvoter. Men forslaget har kun en lille og midlertidig effekt på den alt for lave kvotepris. Kun hvis de 2,2 mia. CO2-kvoter, der er i overskud i 2020, fjernes permanent, vil kvotesystemet komme til at fungere.

4. juli 2013

Brown Coal Power Plant in Germany Braunkohlekraftwerk in Niederaussem © Siegfried Libutzki / Greenpeace

 

EU-parlamentet har netop besluttet at støtte det såkaldte ”backloading-forslag”, som klimakommissær Connie Hedegaard har fremsat – og som med et smalt flertal blev nedstemt i april i år.

Forslaget betyder, at 900 millioner CO2-kvoter vil blive tilbageholdt midlertidigt, men igen sendt på markedet i 2019 og 2020. Det vil derfor mest være et godt signal om, at man ønsker, at kvotesystemet skal overleve.

Forslaget vil ikke have en nævneværdig effekt på kvoteprisen. Hvad der skal til, er en egentlig reformering af kvotesystemet, hvor man permanent fjerner det overskud af CO2-kvoter, som i 2020 ellers vil være vokset til 2,2 milliarder ton.

Kun ved at reformere kvotesystemet og ved at vedtage ambitiøse mål for reduktionen af drivhusgasser, andelen af vedvarende energi og energibesparelser i 2030, kan kvoteprisen stige til det niveau, som var planlagt i sin tid.

Med den nuværende alt for lave kvotepris på omkring 32 kroner per udledt ton - svarende prisen for en kop kaffe- bidrager kvotesystemet ikke til den nødvendige grønne omstilling. Uden en højere kvotepris vil kul fortsat være det billigste brændsel.

”EU-Parlamentet overraskede ved at afvise yderligere svækkelse af Kommissionen forslag, men der er kun grund til begrænset glæde. Beslutningen vil ikke genskabe kvotesystemets troværdighed. Så snart den alt for lille mængde tilbageholdte kvoter igen føres tilbage på markedet, vil vi være tilbage ved udgangspunktet,” siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert hos Greenpeace, om dagens afstemning.

”Det trods alt positive udfald af afstemningen er sket selv om, der har fundet massiv lobby-aktivitet sted fra BusinessEurope og Dansk Industri mod EU-Kommissionens forslag. Det er ekstremt pinligt, at Dansk Industri igen har varetaget de mest bagstræberiske industriers interesser i klar modstrid med holdningerne hos de grønnere medemmer,” supplerer Jan Søndergård, politisk rådgiver hos Greenpeace.

Greenpeace opfordrer nu EU-Kommissionen til at udarbejde et forslag, der permanent fjerner overskuddet på 2,2 mia. kvoter fra EU kvotemarked, og sætter mål for 2030 om mindst 55 procent hjemlig reduktion af drivhusgasudslippet i forhold til 1990, 45 procent vedvarende energi og et ambitiøst mål for energibesparelser.

Nu skal EU-parlamentets beslutning forhandles med medlemsstaterne (Ministerrådet), som har tilbageholdt sin stillingtagen, indtil EU-Parlamentets endelige holdning var afklaret.