Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Vestlige tøjfirmaer involveret i massiv forurening

Skriv en kommentar
Nyhed - 17. april, 2013
Greenpeace afslører i nyudgivet rapport endnu et alvorligt tilfælde af forurening i tekstilindustrien. Spildevand med en cocktail af flere farlige kemikalier bliver med fuldt overlæg ledt direkte ud i floden Citarum i Indonesien.

Firmaet PT Gistex Group, som er ansvarlig for forureningen, samarbejder med nogle af de mest kendte tøjfirmaer herhjemme, som fx H&M, GAP, Adidas og mange flere.  

De store tøjfirmaer spiller på den måde en rolle i den dybt skadelige udledning, der har forurenet den lokale vandforsyning med flere farlige – og i visse tilfælde hormonforstyrrende - kemikalier, som fx nonylfenol og tributyl phosphate.

Rapporten dokumenterer, hvordan en af spildevandsudledningerne havde en pH-værdi på 14, hvilket vidner klart om, at der ikke bliver gjort det mindste forsøg på at rense vandet for farlige kemikalier, inden det bliver udledt i floden.

17. april 2013

Hver dag ledes tekstilfabrikkens spildevand direkte ud i den 270 kilometer lange Citarum-flod, som har stor betydning for menneskene, der lever langs den.

”Folk, som lever nær denne flod og er afhængige af vandet, har ret til at vide, hvad der bliver ledt ud i det, og kunderne til de store internationale brands som GAP har ligeledes ret til at vide, hvilke kemikalier der bliver brugt for at lave deres tøj”, siger Ashov Birry fra Greenpeace i Sydøstasien.

I den netop udkomne rapport kan man læse, hvordan firmaet PT Gistex har udnyttet, at de systematisk kan forurene uden den mindste konsekvens, da lovgivningen er utilstrækkelig.

Tekstilindustrien er en af de største kilder til forurening af vandet i Vestjava, Indonesien.

Greenpeaces Detox-kampagne arbejder for at få tøjfirmaerne og deres samarbejdspartnere til at stoppe udledningen af farlige kemikalier, og kampagnen har de seneste to år ført til, at firmaer som Valentino, Levi’s og Zara forpligter sig til at stoppe brugen af skadelige kemikalier i deres produktion i 2020. 

I forbindelse med de aktuelle afsløringer af den direkte udledning opfordrer Greenpeace indtrængende selskaberne, som PT Gistex er leverandører til, om hurtigst muligt at kræve brugen af farlige kemikalier elimineret fra produktionen og medvirke til at stoppe den dybt skadelige udledning i vandmiljøet.

Hent den fulde rapport “Toxic Threads: Polluting Paradise” her

Læs mere om Detox-kampagnen her.

Emner