Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ny stresstest afslører yderligere risiko ved svensk atomkraftværk

Skriv en kommentar
Nyhed - 21. maj, 2013
I dag fortsatte Greenpeace fredelige stresstest af de svenske atomkraftværker. Uden hindring og med enkle midler er en aktivist fløjet over Ringhals-værket i en paraglider.

Den simple aktion viser, hvor udsat atomkraftværket i det sydvestlige Sverige - under 200 kilometer fra København - er for angreb eller ulykker fra luften; en potentiel fare, der ikke er blevet taget tilstrækkeligt seriøst fra hverken industri eller myndigheder.

- Det her føjer blot endnu et eksempel til den lange række af risici, som fortsat ikke bliver taget alvorligt af myndighederne, når det gælder atomkraft. Reaktorerne er fortsat i drift, som om intet var hændt, trods rapporter, udredninger og test gang på gang bekræfter risikobilledet, siger Annika Jacobson, chef for Greenpeace i Sverige.

EU-kommissionen konstaterede adskillige brist i de stresstest, der blev udført i medlemslandene efter ulykken i Fukushima i 2011. Men en række alvorlige sikkerhedsrisici blev dog samtidig forbigået i testene, som var utilstrækkelige og derfor kunne frygtes at bidrage til falsk tryghed ved atomkraft.

21. maj 2013 Paraglider over Ringhals

Den svenske aktivist mødte ingen forhindringer eller modstand på sin flyvetur ind over landets største atomkraftværk, der ligger under 200 kilometer fra København.I oktober sidste år gennemførte 70 Greenpeace-aktivister derfor fredelige stresstest ved de svenske kraftværker for at gøre risikobilledet mere fuldstændigt. Det skete ved at udstille, hvor urimeligt let tilgængelige værkerne er. Myndighederne i Sverige reagerede ved at tilføje endnu et hegn og love mere udførlig kontrol af biler, der forsøger at skaffe sig adgang. Men trusler fra luften er fortsat oversete.

I vinter præsenterede de svenske myndigheder så en plan for, hvordan man ville håndtere risiciene, som var kommet frem under EU-stresstestene. I planen tager man højde for et svagt havariberedskab, utilstrækkelig beskyttelse mod oversvømmelse og jordskælv og manglende muligheder for at foretage effektiv nedkøling ved kritiske ulykker.

Myndighederne undlod dog fortsat at adressere nogle af de mest alvorlige risici, eksempelvis de aldrende reaktorer, forhøjelser af effekten, en slap sikkerhedskultur og de fortsatte mangler i forhold til beskyttelse mod angreb. Og tilladelserne til drift af reaktorerne blev der uagtet ikke rørt ved.

- Risikoen for en nedsmeltning på et svensk atomkraftværk må anses som forhøjet i lyset af den lange række sikkerhedsproblemer, der er konstateret. Så længe vi har atomkraftværk her i landet udsættes mennesker og miljø for uacceptable risici. Vi opfordrer kraftigt miljøminister Lena Ek til at sætte sikkerheden øverst, tage samtlige svenske reaktorer ud af drift og begynde omstillingen til et langsigtet, holdbart og sikkert energisystem, siger Annika Jacobson fra Greenpeace i Sverige.