Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Protest på kulkraftværker i Polen

Nyhed - 9. november, 2013
Op til FNs klimatopmøde- COP 19 – i Warsawa, der starter mandag, projekterer Greenpeace lørdag aften og nat budskaber på seks polske kulkraftværker.

10. november 2013

 

Budskaberne kommer også på dansk – ligesom på sprogene fra de øvrige 17 lande, der har tilfangetagne aktivister i Rusland; ”Her begynder klimaforandringerne” og ”Her begynder Arktis at smelte”. Aktionen er et opråb til verdens regeringer om at udfase kul, olie og gas i en hurtig grøn omstilling til fordel for sol, vand og vind for at begrænse de katastrofale følger af klimaforandringer.

“Det er på tide, at verdens regeringer stopper med at følge de sorte energiindustriers interesser. Det er på tide, at planetens og dens beboeres interesser kommer før olie- og kulindustriens,” siger Kumi Naidoo, generalsekretær i Greenpeace International. ”Verdens lederes håbløse mangel på evne til at indgå bindende klimaaftaler har gjort os afhængige af almindelige menneskers mod til at sætte deres egen frihed på spil for at beskytte vores fremtid mod klimaforandringerne. Folk som de 30, der er anholdte på 52. dag i Rusland. Det er jo dybt ironisk, at de sidder indespærrede i et iskoldt fængsel i Rusland, mens industrien har ubegrænset adgang til regeringerne på klimatopmødet.” 

Klimatopmødet afholdes i år i Polen, hvor 90% af landets økonomi er baseret på fossile brændsler, og som blokerer EU i at hæve ambitionerne og komme med konkrete reduktionsmål.