Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Stop ny, dansk oliejagt i Nordsøen

Nyhed - 10. maj, 2013
Berlingskes forside handler i dag om en veritabel storm mod de danske planer om at ekspandere olieudvindingen i Nordsøen.

Der er kommet hele 752 høringssvar fra tyske borger, miljøkontorer og kommuner men kun 8 danske. Ét af de danske er vores, og vi mener ligesom tyskerne, at de danske olieplaner i Nordsøen er dybt problematiske.

Det danske efterforskningsområde ligger tæt på to meget vigtige områder for marsvin. Så vigtige, at den tyske regering har udpeget dem som havreservat for at beskytte marsvinet. Disse Natura 2000- områder, som de rettelig hedder, er områder udpeget under EUs Habitatdirektiv, hvor hensigten er at naturen kan udfolde sig frit og så fri fra forstyrrelser som muligt.

”Det er uacceptabelt at planlægge en massiv seismisk aktivitet lige op til to områder, der skal beskytte marsvinet. Det er veldokumenteret, at seismiske undersøgelser er nogle af de kraftigste lyde, der forekommer i havet. Lydene skræmmer ikke bare hvalerne væk men kan være så kraftige, at de kan skade hvalernes organer. Det bør derfor stå soleklart for alle, at der ikke bør foregå seismiske undersøgelser op og ned af et af de få områder, der skal forestille at leve op til EUs krav om beskyttelse af denne lille hvalart,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog, Greenpeace.

"Fiskeriet er underlagt en række begrænsninger for at undgå bifangst af marsvin, og mange danske forskningsinstitutioner er involveret i at forsøge at kortlægge og begrænse fiskeriets skadelige effekter på marsvinet. At oliesektoren ukritisk kan udfører undersøgelser, der bevisligt skræmmer marsvinene væk, er under al kritik"

Men det er ikke kun de helt umiddelbare miljøgener, der taler imod at ekspandere i Nordsøen. Der er en fuldstændig disharmoni i, at Danmark går i front med målsætninger om at udfase brugen af fossile brændsler i 2050 – og allerede i 2035 i el- og varmesektoren - men samtidig vil fortsætte med at producere og eksportere ny olie og gas i Nordsøen. Hvis det globale 2-gradersmål skal nås, betyder det, at verden frem til 2050 kun kan tillade sig at afbrænde omkring en fjerdedel af de samlede reserver olie, kul og naturgas – og herunder kun halvdelen af olie-/gasreserverne.

”Vi opfordrer regeringen ikke at tildele nye licenser i Nordsøen. Det er skadeligt for natur og dyreliv og det er den helt forkerte retning i forhold til klimaproblematikken. Den danske regering skal følge sine egne grønne klimaambitioner og ikke give flere licenser til at efterforske efter ny olie og gas i den danske del af Nordsøen,” siger tarjei Haaland, klima- og energiekspert, Greenpeace.