Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

EU's klimaudspil er alt for uambitiøst

Nyhed - 22. januar, 2014
Spændingen var stor, da EU-Kommissionen i dag fremlagde sin klima- og energipakke. Kommissionen forpasser dog - indtil videre - muligheden for at binde medlemslandene til mål, der får Europa på et grønnere spor.

22. januar 2014

Det er bl.a, energiproduktionen af brunkul som her i Tyskland, der skal udfases, for at EU-landene kan nå klimamålene. Derfor er det nødvendigt med højere mål for klimaet og den vedvarende energi.

Kort efter frokost fremlagde klimakomissær Connie Hedegaard onsdag det længe ventede udspil for EU’s klima- og energimålene frem til 2030. Det er et vigtigt udspil, for det skal danne rammen for, hvordan EU-landene skal opnå en CO2-reduktion på 80-95% i 2050.

EU skal gøre sin del for, at vi kan bremse klimaforandringerne og det globale mål om at holde den gennemsnitlige temperaturstigning på under to grader. Men desværre er klimaudspillet, der skal være EU’s udspil til COP 21 i Paris i 2015, ”alt for uambitiøst”

Krav om tre mål fra Greenpeace

For at EU-landene kan komme i mål, understreger Greenpeace, at det er nødvendigt at sætte tre mere ambitiøse mål for 2030:

-    55 % CO2-reduktion sammenlignet med niveauet i 1990
-    45 % af energimikset skal være vedvarende energi
-    40% energeffektivisering

”Klimamålet for 2030 burde have været mindst 55% reduktion af CO2-udslippet. Det foreslåede mål på 40% vil i praksis kun svare til 33 % reduktion på grund af over 2 mia. tons overskudskvoter i EU's kvotehandelssystem (ETS),” siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

22. januar 2014

Undersøgelser viser, at vedvarende energikilder har bidraget til at reducere Europas CO2-udslip med 40-50 procent mellem 2008-12. Derfor skal EU satse mere på vinden og solen, end dagens udspil lægger op til.

 

Vinden og solen kan få os i mål

På de vedvarende energikilder som vind og sol, der er instrumentet til at nå klimamålene, er der også langt igen.

”Det foreslåede ikke-bindende mål for vedvarende energi i 2030 på 27% er alt for lavt, for Europas omstilling til vedvarende energikilder er fuldstændig afgørende for at mindske den globale opvarmning. Målet burde være 45% og bindende for medlemslandene,” lyder det fra Tarjei Haaland.

Udspillet bærer præg af, at det er lykkedes lande som Storbritanien og Polen, der satser på atomkraft, skifergas og kul, at trække Kommissionen væk fra de nødvendige bindinger, der skal til for at få medlemslandene på et grønnere spor.

”EU-kommissionens forslag til mål for 2030 er pinagtigt uambitiøse. Udspillet viser desværre, at store dele af Kommissionen har ladet industriorganisationen Busines Europe og de mest fodslæbende EU-lande lægge niveauet til skade for den grønne omstilling, som befolkninger og de mere ambitiøse EU-lande ønsker. Nu må Europaparlamentet og de mange EU-lande og NGO'er, som ønsker mere ambitiøse 2030 mål, trække i arbejdstøjet,” slutter han.