Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Stort EU-flertal siger nej til GMO-majs – men Kommisionen vil godkende

Nyhed - 11. februar, 2014
Et stort flertal af EU’s medlemslande har i dag stemt imod, at en ny type genmodificeret majs (GMO) skal have tilladelse til at dyrkes i EU. Selv om 19 medlemslande sagde nej til Europa-Kommissionens forslag, og kun fem lande stemte for, så kan det store flertal ikke blokere for GMO-majsen.

11. februar 2014

Greenpeace-aktivister i en tidligere protest i Belgien mod Monsantos GMO-majs i. Nu møder DuPont Pioneers gensplejsede majs modstand fra 19 EU-lande, og alligevel vil Kommissionen give virksomheden adgang til det europæiske marked. © Greenpeace / Philip Reynaers

Europa-Kommissionen forventes onsdag at godkende den nye, kontrovesielle Pioneer 1507-majs, der er udviklet til at danne giftstoffer, som gør planten resistent overfor angreb af sommerfuglelarver – og samtidig har den fået indsat et gen, der gør planten immun overfor sprøjtegiften ”Basta”.

Majsen, der er udviklet af virksomheden DuPont Pioneer, kan ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, have skadelig indvirkning på sommerfugle, møl og andre bestøvere.

Et af hovedproblemerne ved at tillade GMO i landbruget er, at det vil føre til resistens overfor insekter samt forøge forbruget af sprøjtegifte i landbruget.

Sagen er, at det ifølge EU's stemmeregler ikke er nok, når til at vinde afstemningen, når 19 ud af  de 28 ministre stemmer imod. Der skal normalt nemlig 260 ud af de samlede 362 stemmer til for at opnå et kvalificeret flertal. Og i denne situation har Kommissionen tirsdag ikke signaleret, at den vil acceptere det store flertal, som lød på 210 stemmer. Kommissionens modvilje møder bred kritik, også fra Greenpeace.

”Kommissionen kan ikke ignorere de videnskabelige, politiske og juridiske bekymringer, der er udrykt hos totredjedele af Europa-Parlamentet, og som støttes af de fleste EU-borgere. Kommissionen må lære af sine fejltagelser og stoppe med at bryde reglerne og i stedet skabe sikkerhed omkring de afgrøder, vi dyrker i Europa,” siger Marco Contiero, leder af den politiske afdeling hos Greenpeace i EU.

Det er kun Spanien, Storbritanien, Finland, Estland og Sverige, der vil give DuPont Pioneers lov til at komme ind på det europæiske marked med GMO-majsen. For Danmark stemte den nye udenrigsminister, Martin Lidegaard (R) imod, og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) er også skeptisk på miljøets vegne.

”Vi vil lade tvivlen komme naturen til gode. Derfor stemmer vi nej (…) Danmark stemmer nej, fordi vi ikke er overbevist om, at det firma, der står bag den type af GMO-majs vil overvåge konsekvenserne godt nok. Det drejer sig særligt om, at den vil have skadelige virkninger på dyr og andre planter,” siger hun.