Ammoniak - en dræber for naturen | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ammoniak - en dræber for naturen

Nyhed - 8. maj, 2018
Landbruget står for hele 95 procent af ammoniak-udledningen i Danmark. Når amoniakken fordamper fra gylde og stalde forurenes luften, jorden og vandet.

7. maj 2018

Ammoniak (NH3) er en ildelugtende, giftig luftart - en kemisk forbindelse af kvælstof og brint.

Fordampning af ammoniak fra gylle er en væsentlig kilde til foruening, og især i nærheden af store svine- eller kyllingefarme falder ammoniakken ned og dræber nøjsomhedsplanter som orkideer, mens den giver næring til kvælstofhungrende planter som græs og brændenælder. Ammoniak i flydende form medfører også iltsvind i vand og afstedkommer fiskedød.

Hvert år udledes der over 70.000 ton ammoniak i Danmark - over 95 procent kommer fra landbruget.

Flere husdyr og stigende ammoniak-forurening

Dansk natur er sovset ind i kvælstof, og EU har derfor forlangt, at Danmark i 2020 har reduceret sit ammoniakudslip med 24 procent i forhold til niveauet i 2005. Men det mål når Danmark efter alt at dømme ikke.

I stedet for at reducere antallet af husdyr for at nedbringe ammoniakforureningen, så sker præcis det modsatte. Antallet af husdyr øges hele tiden, og de seneste tre år er ammoniakemissionen ikke faldet men steget.

Den seneste opgørelse (2016) viser, at den samlede ammoniakemission i Danmark var på 70.770 ton. Det er kun 14,9 procent mindre end i 2005, så der er langt op til de lovede 24 procent.

Regeringen bruger i disse år hundredevis af millioner skattekroner på at støtte svinefarmeres nye eller renoverede svinestalde. Nye stalde er tættere end gamle, og derfor reduceres landets samlede ammoniakudslip, hver gang der bygges en ny svinestald.

Regeringen svigter EU’s mål

Men i stedet for at bruge det opnåede økologiske råderum til at nedbringe forureningen, så bruges den miljømæssige gevinst til at skaffe rum til endnu flere dyr. Derfor er ammoniakforureningen i Danmark steget de seneste tre år i stedet for - som lovet overfor EU - at falde.

Samlet emission af NH3 fra landbrugssektoren (kilde DCE, Aarhus Universitet):
2013 69290 ton
2014 69890 ton
2015 70050 ton
2016 70770 ton