Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace-undersøgelse: Kommunerne halter efter befolkningen på kød

Nyhed - 20. juni, 2018
Hver dag tilbereder kommunerne 800.000 måltider til danskerne, men ingen har konkrete politiske mål for at mindske klimabelastningen med mindre kød på menuen. København og andre kommuner viser dog vej med gode tiltag. Greenpeace opfordrer nu til at arbejde mere for en klimavenlig kost.

Mens flere og flere danskere vælger at skære ned på kødet, og ca. 28 procent af befolkningen vælger at have mindst én kødløs dagen om ugen, så har ingen af landets 98 kommuner endnu konkrete formulerede mål om at reducere kødforbruget i deres fødevare- og klimapolitikker. Det viser en ny Greenpeace-undersøgelse.

De manglende kommunale mål om at sænke kødforbruget i vuggestuer, skoler og plejehjem står i kontrast til, at mange kommuner har formulerede ambitioner om at mindske klimapresset.

Blind vinkel

“Vi ser en super positiv udvikling i danskernes spisevaner, hvor flere skruer ned for kødet og i stedet fylder plantebaseret mad på tallerkenen,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace.

“Men kommunerne halter desværre endnu efter befolkningen. Mange bruger ganske vist økologiske råvarer, men de har en blind vinkel i forhold til at reducere det høje kødforbrug, der belaster klimaet voldsomt. Det er problematisk, at ingen har fastsat konkrete mål for at skære ned på forbruget. Vi opfordrer derfor til, at kommunerne nu kommer med på vognen og begynder at tilbyde mere plantebaseret  mad i de offentlige institutioner og kantiner.”

Mange danskere vil skære ned for kødet

Lidt over halvdelen af befolkningen vil gerne spise mindre kød, og 44 procent efterspørger tilmed, at der skal være mulighed for rent plantebaserede måltider fra de offentlige køkkener (Coop Analyse 2017). Til trods for, at danskerne er begyndt at skære ned for kødet, så var kødforbruget pr. indbygger på 111 kg i 2016, hvilket er blandt det højeste i EU.

På produktionssiden står Danmarks køer og svin for hele 19 procent af Danmarks samlede udslip af klimagasser. En anden konsekvens af den intensive kødproduktion er, at 80 procent af landbrugsarealet bruges til at dyrke foder til dyr frem for plantemad til mennesker.

Tilbyd mere plantemad

Greenpeace opfordrer kommunerne til at tage konkrete initiativer til at reducere kødforbruget. Det kunne eksempelvis være:

  • At offentlige køkkener som fast valgmulighed tilbyder et plantebaseret måltid hver dag
  • At indføre kødfrie dage i offentlige køkkener
  • At institutioner for børn, unge og ældre omlægger måltiderne, så andelen af kød reduceres, og kød i højere grad bliver tilbehør

København viser vej

Københavns Kommune tog for nylig et vigtigt skridt i denne retning, da et bredt flertal i Borgerrepræsentationen besluttede at lave en plan for, hvordan andelen af plantebaseret mad kan øges i de kommunale køkkener.

Dansk Vegetarisk Forening arbejder for mere grønt på menuen ved at samle underskrifter til et borgerforslag om, at alle offentlige køkkener skal tilbyde plantebaseret mad.

“Byer over hele verden er begyndt at indføre mere plantebaseret mad i for eksempel skolerne. I det hele taget er de fleste lande langt foran Danmark. Men vi ved, at rigtig mange voksne danskere sætter pris på lækker grøn mad, så det er ikke fordi der mangler interesse her i landet. Der mangler derimod politiske tiltag, som fremmer grønne måltider, både nationalt og kommunalt,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.