Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace blogger

Tarjei Haaland

Tarjei blogger om klima og energi, for at fremme vedvarende energi og energibesparelser, og for at stoppe brugen af fossile brændsler og atomkraft.

Se mere

 • Hvad med radioaktivt affald fra skifergasboringer?

  Blogpost af Tarjei Haaland - 25. december, 2014 kl. 14:31

  Natur-og Miljøklagenævnet har afvist Greenpeaceklage over VVM-redegørelsens - efter vor mening mangelfulde - dokumentation for mængde, håndtering, transport og lagring af radioaktivt affald fra efterforskningsboringen ved Dybvad.

  Men Natur-og Miljøkl... Læs mere >

 • Behov for grøn omstilling uden sorte løsninger

  Blogpost af Tarjei Haaland - 31. oktober, 2014 kl. 14:29

  I denne uge færdiggøres i København det såkaldte Summary for Policy Makers for IPCC’s syntese-rapport, som er en sammenfatning af 3 arbejdsgrupperapporter fra henholdsvis august 2013, marts og april 2014.  

  I den første af disse har man som noget nyt b... Læs mere >

 • Undgå Totalskade – nej til skifergas

  Blogpost af Tarjei Haaland - 16. oktober, 2014 kl. 13:31

  I juni 2010 gav den tidligere regering to licenser til efterforskning og udvinding af kulbrinter i Nordjylland og Nordsjælland. Daværende klima- og energiminister Lykke Friis informerede ikke Folketingets Energiudvalg om, at der var tale om skifergas,... Læs mere >

 • Modstanden mod skifergas er stigende hos medlemmerne i de to regeringspartier. Regeringen bør lytte og komme til fornuft inden det kommende valg.

  En gruppe medlemmer af Folketingets miljøudvalg har 12-14. september været på en studietur til Polen for... Læs mere >

 • Klimatopmødet skal sætte gang i den grønne omstilling

  Blogpost af Tarjei Haaland - 23. september, 2014 kl. 15:21

  Når regeringsledere fra hele verden i dag samles til klimatopmøde i New York, påhviler der dem et stort ansvar. Isen smelter i Arktis, klimaforandringerne har forårsaget katastrofer i lande som Indien og Pakistan, og FNs Klimapanel har fremlagt et kul... Læs mere >

21 - 25 af 79 resultater.