Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace blogger

Tarjei Haaland

Tarjei blogger om klima og energi, for at fremme vedvarende energi og energibesparelser, og for at stoppe brugen af fossile brændsler og atomkraft.

Se mere

 • 34 spørgsmål, vi ikke må glemme

  Blogpost af Tarjei Haaland - 22. maj, 2015 kl. 17:21

  Dokumentation:  Total har licens til at bore efter skifergas i Nordjylland. Det er en trussel mod miljøet og klimaet. Og vi mangler stadig svar på mange vigtige spørgsmål…

  Nogle spørgsmål er for vigtige til ikke at blive besvaret. Her er 34 spørgsmål... Læs mere >

 • 5. januar 2015

  Løsningen på sikker opbevaring af atomaffald er ikke "ude af øje, ude af sind"-løsningen ved at grave det ned i et slutdepot. Det radioaktive affald bør placeres i sikkerhed på et mellemlager ved Risø - som her i Vlissingen i Holland.

   

  Kerteminde og fem andre kommuner er udpeget som mulige kandidater for et slutdepot for det lav-og mellemradioaktive affald.

  Om det har Kerteminde Kommune i et høringssvar af 3. december bl. a. skrevet, " at et slutdepot som skitseret i nærv... Læs mere >

 • Hvad med radioaktivt affald fra skifergasboringer?

  Blogpost af Tarjei Haaland - 25. december, 2014 kl. 15:31

  Natur-og Miljøklagenævnet har afvist Greenpeaceklage over VVM-redegørelsens - efter vor mening mangelfulde - dokumentation for mængde, håndtering, transport og lagring af radioaktivt affald fra efterforskningsboringen ved Dybvad.

  Men Natur-og Miljøkl... Læs mere >

 • Behov for grøn omstilling uden sorte løsninger

  Blogpost af Tarjei Haaland - 31. oktober, 2014 kl. 15:29

  I denne uge færdiggøres i København det såkaldte Summary for Policy Makers for IPCC’s syntese-rapport, som er en sammenfatning af 3 arbejdsgrupperapporter fra henholdsvis august 2013, marts og april 2014.  

  I den første af disse har man som noget nyt b... Læs mere >

 • Undgå Totalskade – nej til skifergas

  Blogpost af Tarjei Haaland - 16. oktober, 2014 kl. 15:31

  I juni 2010 gav den tidligere regering to licenser til efterforskning og udvinding af kulbrinter i Nordjylland og Nordsjælland. Daværende klima- og energiminister Lykke Friis informerede ikke Folketingets Energiudvalg om, at der var tale om skifergas,... Læs mere >

21 - 25 af 81 resultater.