I dag har den engelske avis The Guardian afsløret, at der i den britiske del af Nordsøen ugentligt sker store udslip og uheld på boreplatforme.
Og det er kun, hvad man får at vide fra de indrapporterede tal. Flere medarbejdere på platforme i Nordsøen fortæller anonymt til avisen, at de jævnligt undlader at informere myndighederne om uheld, fordi de er bange for at miste deres job. Og fra medarbejdernes fagforbund lyder det, at det er et svineheld, at der endnu ikke er sket en stor ulykke i Nordsøen i stil med eksplosionen på boreplatformen Deep Water Horizon sidste forår.

The Guardians artikel er bekymrende læsning. Der kan ikke være nogen tvivl om, at myndighederne i England, en af verdens ældste olienationer, ikke har styr på situationen. Og det beviser endnu engang, at olieselskaberne på ingen måde selv er i stand til eller har til hensigt at passe på miljøet. De bør holdes i ekstremt kort snor med meget strenge straffe, sanktioner og kontrol af hvert eneste skridt, de tager i jagten efter olie.

Det stiller store krav til nationer, der vælger at indlade sig med de skrupelløse olieselskaber. Og det giver et land som Grønland, der har åbnet op for olieselskabernes udnyttelse af deres undergrund, en meget stor opgave. For hvis den grønlandske regering er seriøs, når de siger, at de vil sikre, at boringerne ikke ødelægger det sårbare arktiske miljø, så er de rette regler ikke nok. Lige så snart man vender ryggen til, så ignorerer olieselskaberne reglerne -  og gør i stedet hvad der passer dem.

Derfor er det helt galt, når DMU og Grønlands Naturinstitut haster en miljøvurdering for boringer i Vestgrønland igennem på langt kortere tid end hvad der er normalt, som KNR i dag skriver. Typisk tager det over 3 år at udfærdige sådan en undersøgelse, men DMU og GN har hastet undersøgelsen igennem på blot fire måneder. Effektivt – men formentligt heller ikke særlig grundigt.

En af konsekvenserne er, at myndighederne ikke havde tid til at udarbejde en oliespildsplan og dermed er Cairn reelt de eneste, der har udarbejdet en sådan plan for, hvordan planen for oprydningen efter en olieulykke skal ske.

Det er en meget dårlig start på Grønlands status som olienation; at man stoler blindt på det skotske olieselskab Cairn. Dagens artikel i The Guardian burde vække stor bekymring i Arktis, for hvis den grønlandske regering fortsætter som hidtil, så ligger man blindt miljøet og fremtiden i hænderne på griske olieselskaber.