I de sidste 20-30 år har man i blandt andet tekstil-industrien set en massiv udflytning af produktionen til asiatiske lande. Det har medvirket til en imponerende økonomisk vækst, ikke mindst i Kina, der snart forventes at overhale USA som verdens største økonomi.

Men udviklingen er ikke sket omkostningsfrit. I dag afslører Greenpeace de første resultater af en lang række undersøgelser af en ufattelig omfattende forurening fra tekstilindustrien i Kina med giftige kemikalier. En forurening, der har ramt 70 % af Kinas floder, søer og vandreserver, der bl.a. bruges som drikkevand.
Og forureningen trækker tråde tilbage til kendte mærkevarer som Nike, Adidas, Puma og Converse, der ifølge Greenpeaces research samarbejder eller har samarbejdet med blandt andet fabrikken Youngor Textile Complex ved Yangtze-floden.

Test af spildevandet fra denne konkrete fabrik viser indhold af nonylphenol & PFC (Perfluorerede forbindelser). Stofferne er svært nedbrydelige, bioakkumulerende (koncentreres i fødekæden) og hormonforstyrrende. Det vil sige, at de eksempelvis kan forstyrre børns udvikling både i fosterstadiet og de følgende leveår.

I naturen kan man se feminisering af fisk (hanfisk med klare træk af også at være hunfisk), og undersøgelser af fisk i netop Yangtze-floden i 2010 viste da også, at 95% af de undersøgte karper og 85% af katfiskene indeholdt Nonylphenol. PFC blev fundet i alle fisk, undtagen i karp fra én lokation.

Desværre synes det at være en udbredt opfattelse, at miljøbeskyttelse er en luksus, som man muligvis har råd til i vesten, men ikke i lande som er på vej ud af fattigdom. Greenpeace ser det som positivt, at en række af verdens fattige lande er i færd med at trække sig op på et økonomisk niveau, som med tiden vil være sammenligneligt med vestens niveau. Men vi udfordrer den stereotype tankegang bag rationalet om, at dette nødvendigvis må ske på bekostning af et rent miljø, deriblandt rent og tilgængeligt drikkevand.

I vesten har vi oplevet, hvordan kemikalie-forurening kan give kolossale, økonomiske bagslag, når der senere skal ryddes op. Det kan simpelthen, både på kort og på lang sigt, bedst betale sig at undgå skaderne frem for at rydde op efterfølgende, og det kan faktisk tilmed også lade sig gøre at bytte de mest farlige kemikalier, som nonylphenol & PFC, ud med bedre alternativer.

Men kan det passe, at strategien for udflytterne er at forlade festen, lige før der skal ryddes op, og så blot gå videre til et nyt sted? Sådan opfører respekterede firmaer sig vel ikke eller hvad?

Udflytterne har derfor et særligt ansvar for ikke at medtage deres dårlige vaner til de nye lande.

Det kan være nødvendigt med udflytning af produktionen, men ansvaret for miljøkonsekvenserne er stadig bedst placeret, der hvor produkterne designes, og ordrerne afgives: I hovedkvartererne hos de store brands - som stadig er hjemmehørende i vesten.

Greenpeace har i to år ført en omfattende kampagne i Asien for at få elimineret den industrielle udledning af farlige kemikalier til floder og have. Nu følger kampagnen det økonomiske flow tilbage til vesten og sætter fokus på en række af de store brands inden for tøj-industrien, som med deres økonomiske indflydelse og produktudvikling er i stand til at ændre verden til et bedre sted. Intet mindre.

En privilegeret situation, som Greenpeace ser frem til at disse brands udnytter - på det groveste!

Find billeder her.

Læs Adidas miljø-politik her.

Læs Nikes miljøpolitik her.