Franske Total skulle efter planen i efteråret lave deres første dybe efterforskningsboring i Nordjylland ned til den alunskifer, som de håber senere at producere skifergas fra med hydraulisk frakturering (”fracking”). Hvis prøver af alunskiferen indeholder skifergas, ville Total lave forsøgs-frakturering fra borehullet i foråret 2014, såfremt en fuld VVM-redegørelse forinden får grønt lys fra myndighederne.

Men i går aftes (27. februar 2012) vedtog et flertal i Frederikshavn byråd (21 mod 9), at en VVM-screening ikke er nok. Og kræver at der udarbejdes og godkendes en fuld VVM-redegørelse, før Total må lave den første efterforskningsboring.

Det er en modig og klar lokalpolitisk markering af, at de natur-, miljø- og sundhedsmæssige problemer ved Totals planlagte efterforskning efter skifergas langtfra er ordentligt belyst. Det er en vigtig delsejr for os og den lokale modstand i Vendsyssel.

Grafisk fremstilling af udvindingsprocessen af skifergas

 

Da det normalt tager 1 år at lave en fuld VVM, vil Total lægge maksimalt pres på myndighederne for at kravene til indholdet af den fulde VVM reduceres mest muligt.

Men det skal de ikke få held med.

For at få gas ud, skal alunskiferen opsprækkes ved under højt tryk at pumpe millioner af liter vand med kemikalier og sand vandret ind i skiferlagene. Denne metode er forbundet med en lang række natur-, miljø- og sundhedsmæssige problemer, som har ført til forbud og moratorier i en række lande og delstater.

Èt af problemerne er, at kulstofholdige, sorte skifre som alunskifer også indeholder radioaktive stoffer som uran, thorium, radium og luftarten radon. Faktisk er alunskiferen, som er i fokus for Totals efterforskning, den danske bjergart med det højeste indhold af radioaktive stoffer.

Det er påfaldende, at Total og Nordsøfonden på deres hjemmeside om skifergas intet skriver om de problemer, som følger af alunskiferens indhold af radioaktive stoffer. Når alunskiferen opsprækkes ved fracking, vil rester med dens radioaktive stoffer bringes med returvandet op igen og kunne føre til, at spildevand og borerester skal behandles som radioaktivt affald.

E. Ivan White, fra National Council on Radiation Protection i USA anfører i en rapport bl.a.: "Horisontal hydrofracking efter skifergas i Marcellus Shale regionen i Staten New York har potentiale til at resultere i produktion af store mængder affald indeholdende radium-226 og radium-228 i både faste og flydende medier."

Og videre: "Det er vigtigt at bemærke, at den type radioaktivt materiale, der findes i Marcellus Shale og bringes op til overfladen ved horisontal hydrofracking er af en type med særligt lang levetid, og som let kan akkumulere biologisk over tid og levere en farlig strålingsdosis til potentielt millioner af mennesker længe efter, at boringen er afsluttet."

Man kan forstå, at Total og Nordsøfonden ikke ønsker at tale om dette problem. Det fremmer ikke deres sag, at fracking i alunskifer for at udvinde skifergas også kan føre til skabelse af store mængder af lav-radioaktivt affald og spildevand.

Hvorfor skal Danmark belastes med radioaktivt spildevand og affald i tillæg til den række af andre natur-, miljø- og sundhedsmæssige problemer forbundet med frakturering, for at indvinde et fossilt brændsel, som regeringen ønsker at udfase brugen af, og som vi ikke har brug i udfasningsperioden?

70 % af de påviste reserver af fossile brændsler – og heraf halvdelen af reserverne af naturgas - skal forblive i undergrunden, hvis verden med rimelig sandsynlighed skal kunne holde stigningen i den globale middeltemperatur under 2 grader i forhold til præ-industrielt niveau.

Derfor en indtrængende opfordring til regering, Folketing og de direkte involverede kommuner i Nordjylland og Nordsjælland til allerede nu at sige nej til udvinding af dansk skifergas.

Lad alunskiferen med dens indhold af radioaktive stoffer, tungmetaller og eventuel skifergas hvile i fred.