Det skotske olieselskab har sendt en pressemeddelelse som svar på Greenpeace aktion i dag. Greenpeace aktionerer mod en olieplatform, som er på vej til Grønland for at lave for nogle af verdens mest risikable olieboringer. Platformen skal bore ned til 1.500 meters dybde i isfyldt farvand med det sarte, grønlandske havmiljø som taber. Til Guardian Cairn, at

"Wherever it is active, Cairn seeks to operate in a safe and prudent manner. The Greenlandic Bureau of Minerals and Petroleum has established some of the most stringent operating regulations anywhere globally, which mirror those applied in the Norwegian North Sea."

Men det er simpelthen ikke rigtigt. En gennemgang af deres miljøvurderingsredegørelse viser, at selskabet på en lang række områder ikke lever op til de norske standarder. For eksempel har Cairn planlagt at dumpe over 9.000 kemikalier, som aldrig er blevet testet i arktiske forhold. Kemikalierne kan, sammen med den enorme mængde boremudder, som selskabet også vil udlede, have en meget skadelig effekt på både fiskebestande og havpattedyr. ’Most stringent operations regulations’ tillader ikke selskaberne at dumpe boremudder- og slam, men kræver, at disse tages på land og behandles forsvarligt.

Cairn bruger også sin såkaldte ’to rigsstrategi’ – altså det med at Cairn har to boreenheder i området – som et tegn på sikkerhed. Men at hævde at det på nogen måde skulle forhindre katastrofen i tilfælde af et olieudslip, er meget langt fra sandheden. I Cairns egne modeller vil det stadig tage 37 dage at stoppe et udslip, og det er kun hvis Cairn er så heldig, at udslippet sker inden vinterisen forhindrer enhver boring, og man derfor må lade olien fosse ud over vinteren. Fakta er, at Cairn udmærket ved, at hvis først der sker et udslip, så er det ligegyldigt hvor mange boreplatforme der er i nærheden – så vil det arktiske miljø være ødelagt i mange årtier.