Jørgen Henningsen skriver den 13. februar, at "den postulerede konflikt mellem regeringens to politikker – ønsket om CO2-reduktion på den ene side og øget olie- og gasudvinding på den anden side – slet ikke er reel". Jo, den er. Der er tale om en konflikt mellem klimabeskyttelse og klejner i statskassen.

Udfordringen i klimapolitikken er, at vi globalt kun kan tillade os at afbrænde en fjerdedel af de påviste reserver af fossile brændsler, hvis 2-gradersmålet skal kunne opfyldes. Det betyder, at over halvdelen af olie- og gas- reserverne skal blive i jorden, og at søgen efter ny olie og naturgas – som vil øge reserverne – skal stoppe.

Når regeringen og Jørgen Henningsen finder det helt i orden med maksimal udvinding af egne olie- og gasreserver, så svarer det desværre til holdningen i alle andre lande med olie/gas-reserver. Men konsekvensen af denne argumentation vil blive en produktion og afbrænding af olie og gas, der er to-tre gange større end, hvad der klimamæssigt er forsvarligt. Denne oliestatsholdning er en af årsagerne til, at det hidtil ikke har været muligt at nå en international klimaaftale.

Regeringen ønsker med prisværdigt ambitiøse klima- og energimålsætninger at bringe sig internationalt i front og demonstrere, hvad der skal til for at reducere CO2-udslippet ved at udfase de fossile brændsler og omstille til vedvarende energi.

Nødvendig begrænsning

Men ønsket om at gå foran er i disharmoni med planerne om maksimal udvinding af danske olie- og gasreserver og den fortsatte søgen efter mere. Danmark bør også her gå i front og lade sine forekomster af olie og naturgas – herunder også eventuel skifergas – forblive i undergrunden.

Jørgen Henningsen og andre bør endvidere forholde sig til spørgsmålet om det rimelige i, at Danmark – som et af verdens rigeste lande og med et af de højeste CO2-udslip pr. indbygger – fortsat skal tjene milliarder af kroner på at udvinde den andel af olie- og gasreserverne, som ikke skal forblive i jorden. Burde denne andel ikke retfærdigvis reserveres til de fattige lande, der har sådanne reserver?

Jørgen Henningsen kan desuden være rolig. Greenpeace arbejder stenhårdt for at sikre de nødvendige emissionsbegrænsninger – gennem reduktion af såvel forbrug som produktion af de fossile brændsler.

Bragt som debatindlæg i Information d. 15.2