Dan Jørgensen deltager mandag og tirsdag i et rådsmøde med sine ministerkollegaer fra EU. Her skal de bl.a. vedtage næste års kvote på torsk i Nordsøen og Kattegat, men Danmark har ikke ligefrem valgt at kæmpe for bæredygtigheden. Kort forinden Karen Hækkerup overgav Fødevareministeriet til Dan Jørgensen, slog hun fast at Danmark ville kæmpe for uændrede kvoter i 2014 – trods videnskabelig rådgivning om det modsatte. ”Det ses ikke at have en biologisk betydning for bestanden, om TAC [kvoten] reduceres,” hedder det i et regeringsnotat. Det er noget vrøvl.

Det er på grænsen til det uredelige, når man indirekte hævder, at reduceringen i kvoten ikke har betydning for bestanden. Torsken i Kattegat er på et historisk lavt niveau, og det internationale havundersøgelsesråd (ICES) har ikke fundet anledning til at anbefale en øget kvote med bare én enkelt torsk. Derimod har man ud fra et forsigtighedsprincip anbefalet en reduktion på 20%.

Argumentet fra den danske regering (og Danmarks Fiskeriforening) går på, at en mindre kvote blot vil føre til øget udsmid og man derfor vil være lige vidt, om man reducerer i kvoten eller ej. Det vil ske fordi torsken i Kattegat er en bifangstkvote, og derfor er der ikke noget direkte fiskeri på fisken. Fx fanges den i trawlfiskeriet efter jomfruhummer, men når man fortsat vil bundtrawle efter jomfruhummer, ja så ryger torsken med op på dækket – dem der ikke kan komme med i land ryger døde tilbage i havet.

Forudsætningen for at man overhovedet kan hævde, at kvoten ikke har betydning for bestanden, og at en lavere kvote blot vil føre til øget discard er, at der ikke fiskes med selektive redskaber, men med bundtrawl. Jomfruhummer kan fx fanges med tejner, der i modsætning til bundtrawl er skånsom mod bunden og ikke har bifangst af torsk.

Overgangen til mere selektive redskaber kan også have en indirekte effekt på torsken. Brugen af brundtrawl har en skadelig effekt på havbunden, hvor torsken lever. Mere selektive redskaber som garn, er samtidigt mere skånsomme mod bunden, hvilket kan give bedre leveforhold for de dyr, der er afhængige af bundforhold.