Det er en skandale, at regeringen ikke vil anvende halvdelen af provenuet fra salget af udslipsrettigheder efter 2013 direkte til klimaformål, som også EU-kommissær Connie Hedegaard bekræfter, at medlemslandene skal. Regeringen vil i stedet øremærke hele provenuet til skattelettelser.

S og SF har i deres plan derimod fulgt direktivet og vil anvende pengene til omstilling til vedvarende energi og andre klimatiltag. Dette er endnu et eksempel på den markante forskel, der er  på regeringens og oppositionens klima- og energipolitik. Det bør vælgerne tage med i overvejelserne, når de sætter deres kryds