Der var gode nyheder for marsvin i Storebælt i denne uge. Efter eksempel fra Nordsøen hvor garn til fiskeri skal udstyres med en akustisk alarm – en anordning der udsender en pinglyd og derved holder marsvin på afstand – indføres nu også for garnfiskeri i Storebælt. Og det er der behov for.

Marsvinet er nemlig en strengt beskyttet art, og den er i tilbagegang  i vores indre danske farvande. Der nedsættes derudover en arbejdsgruppe der skal sørger for den rette beskyttelse af marsvin.

Det er dejligt at se, at arbejdet med at beskytte havområder så småt tager form.

Naturreservater på havet – præcis ligesom vi kender dem fra land – er steder hvor naturen kan udfolde sig frit så fri fra forstyrrelser som det er muligt. Det har havets natur og de dyr der lever der brug for, for naturen i havet er i tilbagegang og har brug for en ekstra indsats.

Og der er brug for at sætte ind efter et tiår med en mildt sagt noget uambitiøs indsats. For eksempel førte Handlingsplanen for beskyttelse for marsvin fra 2005  ikke til at en eneste af de aftalte målsætninger blev nået – fordi der ingen initiativer har været for at opnå dem! Ikke bare pinligt, og en trussel imod marsvinets overlevelse i danske farvande, men også et brud på EU-bestemmelser.

Jeg er glad for at regeringen tager fat, hvor den forrige fejlede så eklatant.

Men, hvor glad jeg end er for regeringens nye initiativ, er det altså ikke rigtigt hvad fødevareminister Mette Gjerskov skriver i pressemeedelelsen.

Pinger er altså ikke det bedste redskab for at beskytte marsvin mod at blive fanget i garn. Det bedste redskab må da være, at der ikke fiskes med de redskaber, der fanger marsvinene. Greenpeace arbejder derfor på at:

•    Der ingen fiskeri er i marsvinets vigtigste områder

•    At der bruges pinger i de øvrige farvande i de fiskerier der har problemer med bifangst af marsvin

•    At der oprettes et netværk af fuldt beskyttede havområder
 
 Dette var også Greenpeace anbefaling til regeringen i april sidste år da beskyttelse af blandt andet marsvin var i høring.

Vi fortsætter vores arbejde med at beskytte vores lille hval. Det gør vi blandt andet via vores plads i Dialogforum under fødevareministeriet, §-5-udvalget for fiskeri ligeledes under fødevareministeriet og ved til stadighed at holde den danske regering op på sine forpligtigelser.