I dag udgiver det Grønne Kontaktudvalg, der repræsenterer 18 grønne organisationer i Danmark – heriblandt Greenpeace - rapporten ”Havets Natur – et oplæg til handleplan for Danmarks marine biodiversitet”.

Det helt centrale i rapporten er, at de 18 grønne organisationer foreslår regeringen, at der udpeges tre områder i danske farvande, der skal beskyttes. Øresund, det centrale Kattegat, samt Lillebælt/det sydvestlige Kattegat.

I rapporten lægger vi op til, at dele af områderne er fuldt beskyttede mens resten af området er åbent for skånsomme aktiviteter, såsom skånsomt fiskeri. Fiskeri med bundtrawl skal være forbudt i hele området.

Rapporten tager dermed udgangspunkt i en af de største trusler mod naturen i havet i dag – fiskeri med bundtrawl.

De grønne organisationer ser hermed temmelig nuanceret på fiskeri syntes jeg, og anbefaler ikke en lukning for alt fiskeri, men argumentere for, at noget fiskeri godt kan være tilladt – bare det er skånsomt! Det er faktisk også samme tilgang fødevareminister Mette Gjerskov (S) fremlagde, da hun som miljøordfører i opposition foreslog nationalparker på havet.

Hvad der er skånsomt fiskeri kunne efter min mening tage afsæt i den definition SF havde da de i 2010 fremlagde et beslutningsforslag om miljømærkning af fisk. Der defineres garnfiskeri, traditionelt snurrevodsfiskeri på glat bund, pilkefiskeri, krogfiskeri, bundgarnsfiskeri og ruse- og tejnefiskeri som skånsomt. 

Rapporten i dag er heller ikke den første af sin slags, der forslår en markant reduktion af fiskeri med bundtrawl. Dette gjorde nogle af Danmarks førerne forskere på havområdet også tidligere i år i rapporten ”Danmarks natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed”. Helt tilbage i 2001 skrev Wilhjelmudvalget, at en afgørende faktor for beskyttelsen af den marine natur blandt andet var en væsentlig reduktion af påvirkningerne fra fiskeri og anbefalede, at der blev udpeget havområder, hvor det skulle undersøges, om der kunne tillades skånsomt fiskeri.

Bundtrawl er ikke foreneligt med god natur, hverken langt fra land eller tæt på kysten. Regeringen har nok viden til at vælge en bæredygtig retning. Udpegning af beskyttede områder og en satsning på skånsomt fiskeri!

Rapporten peger desuden på, at der må ske en ambitiøs forvaltning af habitatområder, for fugle marine dyr, at udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres og at udledningen af en lang række miljøfarlige stoffer begrænses.