Kystfiskeri i Danmark er ved at forsvinde. Den kystfiskerordning der blev sat i verden af VKO for at beskytte kystfiskeriet, har ikke virket. Da ordningen er åben for revision i år, med mulighed for nye regler pr. 1-1-2013, havde regeringen en chance for at ændre præmisserne for kystfiskerne og redde kystfiskeriet.

Men i stedet for at turde tage en nødvendig politisk beslutning, har Fødevareminister Mette Gjerskov (S) valgt, at sylte centrale spørgsmål om kystfiskeriet i en arbejdsgruppe.

Det er ganske uforståeligt. For de eneste der ser ud til virkelig ikke at ville have en kystfiskerordning, der sikrer kystfiskeriet i fremtiden, er faktisk Danmarks Fiskeriforening.

På den anden side står en koalition af store danske grønne miljøorganisationer og fiskeforhandlere, som varme fortalere for et veludviklet kystfiskeri. Også kystfiskere har meldt ud, at der må ske noget for det danske kystfiskeri.

Før regeringen kom til magten var både Socialdemokraterne, SF og De Radikale fortalere for kystfiskeriet, og har i den grad skoset VKO for at sidde på hænderne, når det gjaldt sikringen af kystfiskeriet.

Med dagens udmelding står der ikke andet tilbage end at politikerne simpelthen ikke tør tage politiske beslutninger, men lader i stedet fiskeriforening og embedsværket styre dansk fiskeripolitik.

Det skånsomme kystfiskeri er et fiskeri der har beviseligt mindre udsmid af fisk, beviseligt lavere brændstofforbrug og beviseligt er mere skånsomt for naturen i havet. Fødevareminister Mette Gjerskov bryster sig af at ville gå den bæredygtige vej og regeringen vil den grønne omstilling. En grøn omstilling af fiskeriet må og skal gå hånd i hånd med en udvikling af det skånsomme kystfiskeri.
Det helt centrale spørgsmål som fødevareminister Mette Gjerskov sylter i arbejdsgruppen er, hvad der egentlig definerer et kystfiskerfartøj. I dag er et kystfiskerfartøj defineret som værende 17. meter langt, og det er især de 17. meter der har været kilden til debat. Kystfiskerne selv  mener at grænsen bør sættes til 12. Og koalitionen af grønne NGOer og fiskeforhandlere mener, at en kystfiskerordning skal sikre et fiskeri fra mindre fartøjer der fisker skånsomt.

Fiskeriforeningen mener, at det skal være 17. meter og at kystfiskeriet ikke skal have nogle særlige præmisser. 

Jeg ved ikke, hvem der kommer til at sidde i Mette Gjerskovs arbejdsgruppe, eller hvad opdraget bliver, men jeg ved at fiskerne i årevis har været uenige om hvor langt et kystfiskerfartøj skal være, for de har jo alle sammen økonomiske interesser i fiskeriet.

At regeringen tror de kan blive enige nu er simpelthen utopi. Det er en politisk beslutning hvilke fartøjer og redskaber, der skal have særlige vilkår under en kystfiskerordning, ud fra en større politisk målsætning om, hvordan fiskeriet skal drives og hvilke fartøjer der skal være i flåden. Sådanne vigtige beslutninger bør aldrig være blevet syltet i en arbejdsgruppe.

Regeringen kan dog rette lidt op på sin brøler, ved at gøre præmissen for arbejdsgruppen fuldstændig klar. Arbejdsgruppen bør have til opgave at komme med forslag til hvordan man fremtidssikre det kystnære skånsomme fiskeri fra mindre fartøjer. Samtidig bør arbejdsgruppen sammensættes af folk og foreninger der faktisk gerne vil en udvikling af det kystnære skånsomme fiskeri. Med det opdrag og sammensætning er der trods alt mulighed for at gruppen kan blive enige.