Tirsdag aften indgik Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en aftale om en stor pose penge, der skal benyttes i fiskeriet mellem 2014 og 2020. Penge skal bl.a. fordeles mellem fiskeri og fiskeopdræt, kontrol og dataindsamling. Desværre indeholder aftalen også penge til nye motorer til fartøjer op til 24 m på trods af, at disse støttekroner vil gøre den samlede fiskeriflåde mere effektiv. Aftalen indeholder også penge til de EU-fartøjer, der fisker langt fra Europas farvande. Det er der langt fra brug for.

Der er for mange og for effektive fiskefartøjer i EU. Denne overkapacitet kan fiske to-tre gange den mængde fisk, som naturen er i stand til at reproducere. Overkapaciteten er ifølge EU Kommissionen det største problem for bæredygtigheden af EU’s fiskeripolitik. Derfor er der på ingen måde behov for, at dine og mine skattekroner smides efter en ny motorer. Derimod bør vi skrotte omkring halvdelen af den samlede fiskeriflåde, og de skadelige bundtrawlere står øverst på listen.

Pengeposen for 2014 til 2020 hedder Hav- og Fiskerifonden og har et budget på omkring 6,5 mia. euro. Det er ikke småpenge, og heldigvis går alle penge ikke til udvikling af fiskerisektoren. I 2013 blev reformen af EU’s fælles fiskeripolitik vedtaget, og er nu trådt i kraft. Aftalen indeholder vigtige elementer omkring bæredygtighed, hvor penge fra Hav- og Fiskerifonden spiller en vigtig rolle.

EU’s fiskeripolitik har forpligtet sig på bæredygtige fiskekvoter i 2015, og har samtidig introduceret et forbud mod udsmid (discard) af fisk. Pengene til dataindsamling (så vi får bedre viden om vores fiskebestande), kontrol og regelhåndhævelse skal bl.a. sikre, at EU kan komme i mål med disse krav.

  • 50 pct. af fiskebestandene i EU er ikke blevet vurderet
  • 33 pct. af de vurderede fiskebestande i Atlanterhavet og i de omkringliggende have er overfisket
  • 88 pct. af de vurderede bestande i Middelhavet og Sortehavet er overfisket

Kilde.

  • Fiskeri og opdræt har fået tildelt omkring 4.3 mia. euro
  • Dataindsamling har fået tildelt omkring 520 mio. euro
  • Kontrol har fået tildelt omkring 580 mio. euro