Fødevareminister Mette Gjerskov sagde i dag på et ministerrådsmøde, hvor reformen af EU's fælles fiskeripolitik skulle diskuteres, at denne reform ikke bare handler om at sikre et fiskeri i dag og i morgen, men om fiskeriet i fremtiden og for fremtidige generationer. Jeg kunne ikke være mere enig. Derfor var det også skuffende, at kun to medlemslande, Holland og Sverige, holdt fast i, at EU's fiskebestande skal genopbygges til bæredygtige niveauer – også kaldet MSY – inden 2015.

Der var generelt en bred opbakning til, at fiskebestandene skulle genopbygges, men tidsrammen og hvor stor vægt dette skulle have i selve fiskeripolitikkens grundpræmisser, kunne ministrene ikke forpligte sig til.

Nogle medlemslande, eksempelvis Spanien og Frankrig, argumenterede for, at man i tiltagene for at opnå bæredygtige fiskebestande også måtte tænke på de sociale konsekvenser. Mellem linjerne mener de, at kvoterne ikke må sættes for lavt i en periode for at kunne opnå bæredygtighed, fordi det derfor går ud over fiskerne.  

Det er netop sådan en kortsigtet tænkning vi skal væk fra. Der er ikke brug for ”gummiparagraffer” som medlemsstaterne kan forvalte efter forgodtbefindende, for det kan de ikke finde ud af. I perioden 2003 – 2011 var kvoteoverskridelsen i forhold til bæredygtige fangster 47 %.

Argumentet bliver endnu mere hult idet der er både penge og arbejdsplader at hente, ved at genopbygge vores fælles fiskebestande. En genopbygning af ”bare” 43 af EU's omkring 150 bestande, ville kunne generere over 100.000 nye jobs, give større landinger og dermed mere indtjening.

Det er korrekt, som mange lande fremførte i dagens diskussion, at EU er forsinket med gennemførelsen af MSY- baseret forvaltning, og der mangler de nødvendige videnskabelige data for nogle bestande. Det har Greenpeace fuldstændig forståelse for. Men frem for at svække den overordnede målsætning om MSY på grund af disse vanskeligheder, bør der i en ny forordning indbygges mekanismer, der tager højde for de specifikke situationer, hvor opnåelse af MSY inden 2015 kan være svær at nå.