I går var fødevareminister Mette Gjerskov i åbent samråd i Folketingets Fødevareudvalg. Her skulle ministeren fremlægge, hvad Danmark arbejder for i den igangværende reform af EU’s fælles fiskeripolitik.

Per Clausen (Enh) var på pletten med dagens bedste spørgsmål: ”Når nu overkapacitet er det helt grundlæggende problem til at EUs fiskeri ikke er bæredygtigt, hvordan mener ministeren så at dette problem skal løses”.

Her har han, som den eneste i dagens lange debat, fat i det, der virkelig bør diskuteres. For som det fremgår af EU Kommissionens grønbog fra april 2009:

Trods vedvarende bestræbelser er flådeoverkapacitet fortsat det grundlæggende problem i den fælles fiskeripolitik. Generelt er den europæiske flåde fortsat alt for stor til de disponible ressourcer, og denne uligevægt er roden til alle problemer med dårlige økonomiske resultater, mangelfuld håndhævelse og overudnyttede ressourcer

Det fremgår ydermere af grønbogen, at hvis ikke EU får fjernet det faktum, at der er for mange store fartøjer til de få fisk, der er tilbage, vil man i fremtiden se stadig færre fisk og et fiskerierhverv, der giver underskud.

Det er tre år siden, at dette dokument udkom. Alligevel kunne fødevareministeren på samrådet i går ikke svare på, hvordan man i EU har tænkt sig at opnå denne nødvendige flådereduktion. Det er temmelig bekymrende, at ikke engang Danmark, der jo som formandskab står for at skulle samle medlemslandene i fælles forståelse og fælles løsninger, ikke har nogle ideer til, hvordan vi løser det allerstørste problem i fiskeripolitikken.

V (repræsenteret ved ikke mindre end to tidligere venstre fiskeriministre Henrik Høegh og Hans Christian Schmidt) og K (repræsenteret ved Lene Espersen) var der ikke meget hjælp at hente fra, når det handlede om at finde en løsning.

De gik mere op i om Mette Gjerskov nu også anerkendte, at Danmark skulle have et aktivt og dynamisk fiskeri; om fiskerne nu også fik noget igen, hvis det bebudede forbud imod udsmid af fisk trådte i kraft; og om danske fiskere mistede konkurrenceevne, når et forbud imod udsmid af fisk i Skagerrak træder i kraft fra 1. januar næste år.

Det er den nuværende fiskeripolitik, der har ført til, at fiskeriet klarer sig dårligt, fordi den nuværende politik har kørt fiskebestandene i sænk. Nordsøen har traditionelt været en af de rigeste fiskepladser i verden. I 1995 stod dette område for ikke mindre end 5 % af verdens samlede fiskefangster. Siden er fangsterne faldet dramatisk. Fra 3,5 millioner ton til mindre end 1,5 millioner tons i 2007.

Den nuværende fiskeripolitik fungerer ikke. Den skal ændres dramatisk, hvis vi igen skal fange de mange fisk som vores have faktisk er i stand til at levere. Men der er brug for visioner, nytænkning, og villighed til at gå ind i reformprocessen med et ønske om at gøre det bedre. Greenpeace arbejder for at den europæiske fiskeriflåde reduceres med 50 pct., at kvoterne ikke kan overstige de videnskabelige anbefalinger, og at der oprettes fuldt beskyttede områder for at beskytte havets natur.

Fødevareminister Mette Gjerskov er godt på vej, men Venstre og Konservative skal godt nok oppe sig gevaldigt.