I går blev EUs hav- og fiskerifond diskuteret i Rådet. Fødevareminister Mette Gjerskov var klar i mælet. Hun mener, at hav- og fiskerifonden skal støtte bæredygtighed og ikke bruges til hovedløse tiltag, der ikke sikrer et bæredygtigt fiskeri i Europa fremover.

Hav- og fiskerifonden er det finansielle instrument som understøtter EUs fiskeripolitik.

Mette Gjerskov har dermed igen ført Danmark ind i den mere visionære klub af EU medlemslande, der vil se en bæredygtig udvikling indenfor fiskeriet. I klubben er også Tyskland, Holland og Sverige der ligesom Danmark havde de bedste indlæg i debatten om hvordan EUs store pose med penge til fiskeri og akvakultur skal bruges fra 2014 og 7 år frem.

Det er Greenpeaces holdning at fællesskabets penge bør gå til fællesskabets bedste. Det er ikke tilfældet i dag, hvor EUs fiskerifond kun bidrager med 46 millioner Euro til kontrol af fiskeriaktiviteter men hele 837 millioner i strukturstøtte (blandt andet moderniseringer af fiskeriflåden).

Det er en fuldstændig forkert brug af midler, især fordi der stadig er ulovligt fiskeri og ikke mindre end 60 fiskebestandes tilstand er ukendt fordi der er mangelfulde data – svarende til 65 % af de kommercielt fiskede bestande.

Rådet må - støttet af Kommissionen - gå et skridt videre, og øge den mængde EU midler der går til dataindsamling, kontrol og genopretning af natur samtidig med at de mindsker den pose penge der går til flådeudvikling. Samtidig bør det gøres muligt for medlemslandene individuelt at tilføre flere penge fra flådeudvikling til dataindsamling, kontrol og naturgenopretning.   

Efter diskussionen i Rådet kunne fiskerikommissær Maria Damanaki blandt andet opsummere, at størstedelen af medlemsstaterne ønsker en mulighed for at der kan bruges flere penge på dataindsamling og kontrol end forslaget fra Kommissionen ellers lægger op til, hvilket er positivt – for som fødevareminister Mette Gjerskov så rigtigt sagde i sit indlæg i debatten, så er ordentlig data grundlaget for, at der kan føres bæredygtig fiskeripolitik. 

Men der er stadig alt for mange lande i Rådet der ikke vil den rigtige vej, så Danmark må sammen med de øvrige mere progressive lande endnu engang gøre alt hvad de kan for at trække Rådet i den rigtige retning.


Det forventes, at Rådet vedtager en generel indstilling på hav- og fiskerifonden ved næste ministerrådsmøde den 22 – 23. oktober.