Jeg er netop trådt ud af døren på Dansk Arkitektur Center, hvor regeringen har offentliggjort sit energiudspil. Et godt udspil, dels fordi det indeholder en ambitiøs omstilling af Danmarks energisystem hen imod 100 % vedvarende energi, og fordi det samtidig opfylder det vigtige mål om en drivhusgasreduktion på 40 % i 2020 på hjemmebane – det vil sige uden brug af køb af kreditter.

Når energiforhandlingerne for alvor går i gang oven på regeringens energiudspil i dag, så er det vigtigt, at der nu ikke bliver pillet ved de energi- og klimamål, der er indskrevet i regeringsgrundlaget, så man bruger forhandlingerne til at blive enige om de virkemidler, der skal til for at opfylde målene.

I forhold til brugen af biomasse noterer jeg mig med tilfredshed, at klima- og energiministeren vil følge op med en grundig analyse af brugen af biomasse i Danmark, for det er nemlig hverken CO2-neutralt eller bæredygtigt at afbrænde biomasse, der består af træ fra nyfældet skov. Derfor er det vigtigt at fastholde eller endda udvide den vindkraftudbygning og de energibesparelser, som regeringen foreslår for at nedbringe behovet for at bruge af en trods alt begrænset mængde af bæredygtig biomasse.

I dagens ellers flotte "energi-buket" er der imidlertid en tidsel, som skal fjernes, og det er brugen af førstegenerations bioethanol og biodisel til opfyldelse af EU- målet i transportsektoren om 10 % vedvarende energi i 2020. For førstegenerations biobrændsler er ganske enkelt ikke et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel.

Klima- og energiministeren hastede i dag videre fra offentliggørelsen af udspillet til de politiske forhandlinger om en kommende energiaftale. De forhandlinger følger jeg selvfølgelig, og hvis du også er interesseret i, hvordan det hele ender, så følg med her på min blog.