Fra 1. januar næste år bliver det forbudt at smide fisk ud, når der fiskes i Skagerrak. EU og Norge er endelig nået til enighed om, hvordan et forbud skal implementeres.

Det er en rigtig god nyhed. Et forbud mod udsmid betyder et mere bæredygtigt fiskeri, fordi fiskerne bliver nødt til at være selektive i deres fiskeri – det kan ikke længere svare sig bare at kaste et kæmpe trawl ud og se hvad, der kommer med op. Det er et stort skridt i retning af at få genopbygget fiskebestandene.

Udsmidsforbuddet implementeres af to omgange. En række arter allerede fra 2013, og resten i 2015. Det gør de dansk, svensk, norske udsmidsforbud langt mere ambitiøst end det forslag imod forbud der pt. ligger på tegnebrættet for EU generelt. Både i forhold til hvor hurtigt det implementeres og hvilke arter det kommer til at omfatte.

Udsmidsforbuddet bør dog gå hånd i hånd med et incitament til at skifte til redskaber, der ikke har problemer med bifangst. Det er der til dels i forslaget, idet tejner er undtaget for forbuddet mod udsmid. Men der skal mere til.

Tal viser nemlig, at trawlfiskeriet har ti gange så meget udsmid som garnfiskeriet. Det ville derfor være en naturlig vej at gå at udvikle for eksempel garnfiskeri, krogfiskeri og pilkefiskeriet som et middel til at undgå bifangster til at begynde med. En sådan satsning ville også bidrage til opnåelse af god natur i havet, som Danmark er forpligtet til via EUs miljødirektiver.

Denne og flere andre mangler skal dog ikke skygge for det faktum, at dette er en kæmpe kraftpræsentation ikke mindst fra den danske fødevareminister og de danske embedsmænd der har kæmpet længe for at få brikkerne i et udsmidsforbud i Skagerrak til at falde på plads

Aftalen er et resultat af flere års politisk tilkendegivelse om, at det var denne vej, man ville gå, der mundede ud i, at de tre nordiske ministre sidste år underskrev en officiel erklæring