Jeg har været ombord på Greenpeace-skibet Esperanza i tre uger. Vi har søgt efter olieselskabet Cairns borerig, Leiv Eiriksson, på dens vej over Atlanten, men Atlanterhavet er enormt, og det har været som at lede efter en nål i en høstak på trods af, at den fylder det samme som en fodboldbane og vejer 53.000 tons. Men for en lille uge siden fandt vi boreriggen, og nu har vi fulgt den til Nuuk. Den ligger lige uden for Grønlands hovedstad og skygger for den smukke natur bag den. Inden længe vil den bore en hul i havbunden her ud for Nuuk og ud for Disko, og så har vi balladen. Olieboringer er ikke sikre, og da slet ikke i Arktiske egne.

For et par dage siden kunne Greenpeace fremvise dokumenter, hvor den britiske klima- og energiminister Chris Huhnes egne rådgivere erklærer en oprydning i Arktis for umuligt. ”Det er vanskeligt at få assistance i tilfælde af forurening i de områder og tæt på umuligt at rydde op.” Andet sted hedder det: ”på den yderste kant af kendt teknologi og logistik”.  Trods denne og mange andre advarsler fortsætter Cairn deres katastrofekurs ud for Grønlands vestkyst.

Her ombord følger vi nu Cairns borerig Leiv Eiriksson tæt, og vi synes ikke, det er et urimeligt at kræve, at Cairn fremviser dokumentation, der kan tilbagebevise den britiske og mange andres analyser. Samtidig er det værd at bemærke, at ifølge NORSOK standarder, som Cairn hævder at følge, og retningslinjerne fra Arctic Council er det et krav, at en beredskabsplan lægges frem for offentligheden. Greenpeace har i lang tid forsøgt at få netop denne plan fra Cairn, men uden held. Derfor tog vi kontakt til boreriggen Leiv Eiriksson og bad dem om en kopi af deres beredskabsplan.

Skriv til Cairn, at de skal stoppe olieboringer i Arktis nu!