Under overskriften ”Biodiesel reducerer faktisk CO2-udslippet” kalder Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Energi- og Olieforum (Politiken, 18. 2) Greenpeaces CO2-beregninger for biodiesel groteske. Og det er tydeligvis ikke det åbenlyst groteske ved at bruge millioner af offentlige klimakroner på at støtte et produkt, der skader klimaet, som industrien hentyder til.

Greenpeace har ud fra olieselskabernes egne indberetninger om brugen af biobrændstoffer beregnet de årlige CO2-omkostninger ved Danmarks brug af afgrødebaseret biodiesel. Når hele CO2-udslippet fra det danske forbrug af raps- of palmeoliediesel medregnes, dvs. også den CO2, som den afgrødebaserede biodiesel er skyld i via afskovning, er resultatet et årligt ekstra udslip på 130.000 ton CO2 - omtrent 30 % mere CO2 end almindelig diesel.

Indkøb af denne biodiesel pålægger det danske samfund en årlig ekstraomkostning på 236 mio. kr., hvoraf statskassen bidrager med 86 mio. kr. i form af fritagelse fra CO2-afgiften. 

Det er ikke godt for klimaet, regnskovene, fødevarepriser eller statskassen. Sjovere og mere lukrativt er det for biodiesel-industrien, som opererer på et marked, hvor staten har sikret afsætningen ved at pålægge benzinselskaberne og bilisterne tvungen brug af biobrændstof - og dertil har tildelt klimaskadelig biodiesel den fritagelse for CO2-afgift, som burde være forbeholdt bæredygtige biobrændstoffer.

Det overrasker derfor ikke, når Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Energi- og Olieforum på vegne af medlemmer med kommercielle interesser i afgrødebaseret biodiesel forsvarer den fortsatte statstøtte til klimaskadelig biodiesel.

Overraskende er det dog, at biodiesels forsvarere leverer så sølle argumentation. Når bio-industrien kalder resultatet grotesk er hensigten, at antyde, at der er noget galt med de CO2-værdier, der benyttes i beregningen.

CO2-værdierne, som Greenpeace anvender vedrørende CO2-udslippet fra raps og palmeolie-diesel kommer dels fra det allerede gældende brændstofskvalitetsdirektiv og dels fra det nye direktivforslag, som EU-kommisionen netop har fremsat. Det er derfor mere end en kende mystisk at bio-industrien i Politiken påstår, at EU-kommissionen skulle have afvist EU's egne værdier. Som minimum bør biodiesel-industrien oplyse, hvad de bygger deres påstand på. 

Ingen forventer, at biodiesel-industrien af egen drift giver slip på de mange millioner kroner. Netop derfor er det også uhyre vigtigt, at klimaminister Martin Lidegaard i Bruxelles vil arbejde for, at biobrændstoffernes samlede CO2-udslip vil blive medregnet. Så de biobrændstoffer, der ikke leverer CO2-reduktion, bliver udelukket.

På hjemmebanen er det samtidig på høje tid at ophæve fritagelsen for CO2-afgifter, som alle biobrændstoffer pt. nyder godt af, uanset hvor klimaskadelige de er.

Se også artikel i Politiken: Hvorfor støtter S, R og SF et øget CO2-udslip og et notat fra Greenpeace om CO2-udslip forbundet ved brugen af biodiesel.