Papirgiganten Asia Pulp and Paper, APP, har en politik, der hedder "Nul tolerance over for ulovligt træ". Disse fire ord siger en masse, men tilsyneladende har de ingen betydning for den virksomhed, der gentager ordene som et mantra, selv om det ikke er sandt. I dag afslører vi dokumentation for systematiske krænkelser af de indonesiske love, som beskytter ramin, som er en internationalt beskyttet træart i henhold til CITES konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

 

Ramin-træet kommer fra Indonesiens tropiske sumpe, som er et af de få steder, hvor den truede Sumatra-tiger stadig eksisterer. Siden 2001 er mindst 180 000 hektar af den tropiske sumpskov, et areal mere end tre gange så stort som Bornholm, hugget ned på områder, der nu kontrolleres af APP. Ikke underligt er der kun 400 Sumatra tigre tilbage i naturen!

Vi har foretaget mange besøg på APPs største papirfabrik i det forløbne år og fandt masser af raminstammer  blandt andet regnskovstømmer, der venter på at blive til papirmasse. For at bevise, at disse træer virkelig var ramin, blev prøverne sendt til et uvildigt testlaboratorium i Tyskland. Laboratoriet bekræftede, at alle prøver var ren ramin. Resultaterne af undersøgelsen kan findes her.

Vores undersøgelse viser også, hvor APPs ulovlige raminpapir forsvinder hen og sporerne fører os til navne såsom Xerox (en af de største distributører af papir til digital print), National Geographic og Danone (en af verdens førende mejeriselskaber). Xerox, Danone og de andre selskaber bør nu gøre som Mattel http://www.greenpeace.org/denmark/da/nyheder/Barbie-folger-LEGOs-eksempel/, Nestle og Adidas før dem og afslutte deres forretninger med APP.

Hjælp os med at få disse virksomheder til at ophøre med at støtte APPs omfattende og systematisk udryddelse af den indonesiske regnskov. Skriv under her.

Se her, hvordan Sumatratigeren lider under APPs skovhugst i dens hastigt svindende habitat