Er gifttransporten fra Australien ikke standset ? Nej, det er den ikke. Endnu !

Miljøminister Karen Ellemann meddelte torsdag den 2. december, at transporten af 6.100 tons stærkt giftigt kemikalieaffald fra Australien til Danmark er sat i bero. "Der har været så meget utryghed både i offentligheden og fra politisk side, at jeg derfor ikke finder det rigtigt, at skibet skal afsejle nu". Det står dog klippefast, at Greenpeace ikke falder til ro, før der er sat endeligt punktum for dette vanvittige projekt, hvor en af verdens farligste miljøgifte skal transporteres den halve jord rundt. 
Det står også klippefast, at sagen for Greenpeace ikke drejer sig om manglende vilje til at hjælpe på tværs af landegrænser eller kontinenter.

Det er essentielt at holde fast i princippet om, at ekstremt giftige kemikalier skal behandles så tæt på kilden som muligt, og at hver region i verden er forpligtet til at opbygge en passende kapacitet til dette. 
Der findes idag teknologier, som kan destruere eksempelvis HCB affald betydeligt mere effektivt og renere end det man kan tilbyde på Kommune Kemi. Næste generations teknologi, kan man kalde det. 
I stedet for at tilbyde vores venner i Australien den nemme, kortsigtede eksportløsning, bør miljøministeren opfordre dem til at bruge deres lager af kemisk affald til kommercielt at fremme denne nye teknologi. Så kan Australien i fremtiden leve godt af at vise resten af verden hvordan man gør tingene optimalt.

Så lad os fremme eksport af værdifuld viden - ikke affald.

Greenpeace indsamler underskrifter i København

Greenpeace i Aalborg samler underskrifter