Til august lægger Greenpeace store sten på havbunden i to områder i den svenske del af Kattegat. Det gør vi for at beskytte områderne mod bundtrawling. Og fordi vi vil have politikerne til at leve op til deres ansvar for at beskytte Natura 2000-områderne.

Danmark, Sverige og samtlige lande i EU er forpligtet til at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed og derfor har landene udpeget Natura 2000-områder, blandt andet til havs. Natura 2000-områderne er særligt bevaringsværdige, fordi de indeholder rev, boblerev, sandbanker og mange marsvin.

Problemet er bare, at politikerne ikke gør mere end at kalde områderne for beskyttede. De er i realiteten ikke beskyttede. Der bliver for eksempel stadig brugt ødelæggende bundtrawling og lagt slam i nogle Natura2000-områder i Danmark. Natura2000 er ikke andet end papirparker.

Derfor går Greenpeace i aktion imod den manglende beskyttelse.

De sten Greenpeace lægger i de to Natura 2000-områder i den svenske del af Kattegat lægger vi rundt om de bevaringsværdige stenrev, sådan at trawlene ikke kan komme op på revene. Stenene forhindrer dermed udelukkende bundtrawling. Andre trusler beskytter stenene ikke imod. Aktionen er ment som et opråb til den svenske, danske og samtlige regeringer i EU om at Natura 2000-områderne skal beskyttes, sådan at naturen og dyrelivet bevares og genopbygges.

Det burde ikke være nødvendigt for Greenpeace at gribe til den slags aktioner for at få politikere til at leve op til deres ansvar; for det er regeringens ansvar at beskytte havområderne. Greenpeace kræver en bedre beskyttelse af samtlige Natura 2000-områder på havet.