Her til morgen har fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjort en rapport, om visionerne for dansk kystfiskeri. Rapporten er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der blev pålagt af ministeren at komme med anbefalinger til en ny kystfiskerordning, der sikre bæredygtigheden økonomisk, socialt og i høj grad miljømæssigt.

Greenpeace har sammen med Danmarks Naturfredningsforening, OCEANA, Landsforeningen Levende Hav, Danmarks Fiskehandlere og tre medlemmer af kystfiskerudvalgt indsendt et samlet forslag (forslag 6a, side 27).

Det fælles forslag består blandt andet i, at en ny kystfiskerordning kun skal være for fartøjer, der fisker med naturskånsomme redskaber, at fiskerne i ordningen får adgang til flere fisk, at der oprettes en mærkningsordning for fisk fanget af fiskere i kystfiskerordningen, at der gives skattefordele til fiskere i kystfiskerordningen, samt at der oprettes områder, som kun fiskere i kystfiskerordningen har adgang til.

Dette vil ikke alene gøre det attraktivt for de nuværende kystfiskere i ordningen, der fisker med skånsomme redskaber. Det vil også kunne tiltrække de fiskere, der fisker med skånsomme redskaber, men som i øjeblikket står udenfor ordningen. Det er helt essentielt, hvis den kedelige udvikling for dansk kystfiskeri skal vendes.

Dansk kystfiskeri er nemlig under afvikling. Færre fisk bliver fanget af kystfiskere og færre fisk bliver fanget med naturskånsomme redskaber som garn og krog. Mindre havne ligger i højere grad øget hen, og arbejdspladser forsvinder – både i fiskeri- og turistsektoren.

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det vigtigt, at så lidt fiskeri som muligt bliver udført med bundtrawl. Trawlfiskeriet er skadeligt for havbunden og de dyr, der er afhængige af en sund havbund. Trawlfiskeriet har også et langt større udsmid, da trawlfiskeriet i mindre grad skelner mellem ønskede og uønskede fisk. Yderligere har fiskeri med bundslæbende redskaber et større brændstofforbrug og dermed et højere CO2-udslip.

Derfor er det helt afgørende, at en ny kystfiskerordning giver fordel til de fiskere, der fanger deres fisk med naturskånsomme redskaber, hvis fødevareministeren vil fremme et bæredygtigt og skånsomt fiskeri. Den nye ordning skal træde i kraft 1. januar 2014. Inden da skal Folketinget stemme ja til den nye ordning, og her må Mette Gjerskov holde fast i sit ønske om, at gøre dansk fiskeri bæredygtigt, når hun samler sit flertal.

Der er mange aktører foruden Greenpeace, der bl.a. ser bæredygtigheden som den rigtige vej frem. Aftalen om en ny ordning er en unik mulighed for at skubbe dansk fiskeri i den rigtige retning.