Tyskland besluttede i går ved lov ikke alene, at tysk atomkraft skal afvikles til 2022, men også, at der i stedet skal satses på vedvarende energi og energibesparelser. Loven blev vedtaget med et overvældende flertal med 513 stemmer for, 79 stemmer imod og otte, som undlod at stemme. Beslutningen vil skulle bidrage til overholdelse af den tyske målsætning om reduktion af det hjemlige udslip af CO2 og andre drivhusgasser med
40 % i 2020 i forhold til 1990, og vil betyde et markant fald i brugen af ​​kul.

Hele pakken er et meget vigtigt signal til verden om, at Tyskland er overbevist om og vil satse på, at vedvarende energi og energieffektivitet ikke alene skal bidrage til et mere bæredygtigt liv på jorden, men også til en mere bæredygtig økonomisk fremtid. Potentialet for jobskabelse og økonomisk succes understreges af det faktum, at beslutningen er støttet af fagforeninger, herunder af den største fagforening for metalarbejdere.

Udfasningsloven vil blive kombineret med beslægtede love om sikring af overgangen til vedvarende energi, herunder en fremskyndelse af investeringer i nye elnet, øget energieffektivitet, fremme af vindmøller på land og en revideret feed-in-tarif for vedvarende elektricitet.

Selve udfasningen af atomkraften vil ske i består af følgende trin: Otte reaktorer – som har været lukket ned siden Fukushima-ulykken i marts – genstartes ikke og vil dermed være afviklet. Det er der grund til at glæde sig over, da disse reaktorer er de ældste og udgør den største risiko. De øvrige ni reaktorer vil gradvist blive udfaset med én reaktor i 2015, én i 2017, én i 2019, tre i 2021 og de sidste tre i 2022.

Det er godt, at tidspunkterne for lukningen af de enkelte reaktorer er fastlagte – og at der ikke er indbygget muligheder for udskydelser. Det giver en stor sikkerhed for de beslutninger, som investorer i vedvarende energi skal træffe, og for planlægningen af ​​nye elnet.

Men Greenpeace er stadig kritisk over for det faktum, at de nyeste reaktorer vil få lov til at køre indtil 2022. Dette indebærer yderligere 11 år med unødvendige sundheds- og miljømæssige risici. Det er med et Greenpeace energiscenario dokumenteret, at udfasningen kan ske allerede i 2015. Dertil kommer, at der unødigt produceres endnu mere radioaktivt affald, som man ikke har nogen acceptabel løsning for slutdeponeringen af.

Ikke desto mindre er resultatet langt bedre end situationen i efteråret 2010, hvor den tyske regering ikke blot ændrede en tidligere regeringsbeslutning om udfasning af atomkraften, men tillod levetidsforlængelser for reaktorerne på i gennemsnit 12 år.

Den katastrofale atomkraftulykke i Fukushima chokerede ikke kun den tyske befolkning, men også dele af regeringen, herunder ikke mindst forbundskansler Angela Merkel. Og har nu ført til en bemærkelsesværdig og glædelig politisk kovending med beslutningen om udfasning af atomkraften på 11 år samtidig med en fastholdt 40 % hjemlig reduktion af klimagas-udslippet i 2020.

Lad os håbe, at den tyske beslutning vil hjælpe med til at skubbe den nødvendige energi- revolution i gang også i resten af verden!